Hur arbetar en hushålls- och professionell limpistol?

Limpistol används inte bara när man utför byggnadsarbete utan också i vardagen. Operationsprincipen, enligt vilken limpistolen fungerar, underlättar inte bara och accelererar processen med att utföra arbete, men möjliggör också att spara material väsentligt.

Limpistolens schema

Limpistolens schema.

Ett sådant vapen klistrar mycket snabbt och praktiskt taget på något material. Därför används den under olika byggnadsarbeten, i lager, i butiker, i utförande av hushållsarbeten och till och med vid hantverk.

För att välja rätt verktyg måste du bekanta dig med de viktigaste egenskaperna, liksom hur du använder pistolen korrekt.

Vad är en limpistol och vilka material kan kombineras med det?

Diagram över limpistolens huvuddelar

Diagram över limpistolens huvuddelar.

För att lära sig hur man arbetar ordentligt med en limpistol, är det nödvändigt att studera principen om dess funktion och huvudegenskaperna. Om du tittar på utseendet på den här enheten ser du att det verkligen ser ut som ett militärt vapen, vilket var anledningen till att få ett sådant namn.

För att börja använda limpistolen är det nödvändigt att ladda en speciell patron med lim. Efter det är enheten ansluten till det elektriska nätverket, patronen värms till en temperatur på 100 grader eller mer. Du måste bara trycka på avtryckaren och applicera den önskade mängden lim på bindningsytorna.

Fördelen med detta verktyg över lim är att limet stelnar efter 10 minuter, varefter reparerade artiklar kan användas.

Denna enhet har andra namn: det kallas en termogun, en het eller termo-limpistol. Allt detta är namnet på samma verktyg.

Således blir det klart att limpistolen är utformad för att ansluta olika material med varmt lim.

Om vi ​​pratar om material som kan kopplas till en limpistol, är listan över dem väldigt stora.

Fördelarna med limpistolen

Fördelar limpistol.

Det är lättare att säga att ett sådant verktyg kan användas för att ansluta praktiskt taget allt material, inklusive trä, tyg, plast, keramik, glas, metall, papper etc. För att få maximal styrka hos föreningen, material som metall, trä, gummi och liknande, rekommenderas att värma upp med en hårtork innan du påbörjar arbetet. Gör en tillförlitlig anslutning med en betongyta eller gips kommer inte att fungera. Olika patroner med lim kan användas för att ansluta olika material. Klassiken är ett färglöst lim, med vilket du kan lima material.

Lim har använts för att ansluta till delar innan men efter limpistolens uppfinning kan arbetet utföras lättare, snabbare och samtidigt avsevärt spara klibbkompositionen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Skillnader hushålls- och professionella verktyg

Ordningen med arbete med limpistol

Ordningen med arbete med limpistol.

Det finns ingen klar skillnad mellan professionella och hushållslimpistoler. Oftast innehåller professionell utrustning ett verktyg som har en automatisk stångmatning, men en manuell matningsmodell kan också vara ett professionellt verktyg.

Automatisk spänning av stången är nödvändig när pistolen används i fabriken och arbetar kontinuerligt. Detta gör det möjligt att förenkla och påskynda arbetet samt öka livslängden för själva verktyget. Professionella vapen med manuell matning används på byggarbetsplatsen.

En av de viktigaste skillnaderna mellan professionella och hushållsverktyg är arbetets hastighet och produktivitet. Om medel tillåter dig, och du vill använda bra verktyg, även när du gör läxor, kan du köpa professionell utrustning.

Valet av det här verktyget bör baseras på dina behov och möjligheter, liksom hur ofta du planerar att använda den. Det är värt att komma ihåg att genom att köpa ett billigt verktyg riskerar du, eftersom det snabbt kan misslyckas, och du måste köpa en ny pistol och det är extra kostnader istället för att spara.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Skillnaden mellan pistoler i munstyckediameter och temperatur

Munstycken för limpistoler

Satsen med limpistol innehåller flera munstycken med munstycken med olika diameter.

En annan parameter som skiljer den professionella limpistolen från hushållet, är munstyckets diameter. Det kan vara två grundläggande storlekar, 7 och 11 mm, men andra storlekar är möjliga.

Om pistolen endast används för hushållsändamål, är det tillräckligt med ett munstycke med en diameter av 7 mm. Om du arbetar med reparation och ofta använder det angivna verktyget, måste du köpa en modell med en munstyckediameter på 11 mm. De blir enklare och snabbare för att utföra stora volymer av arbete.

Det är nödvändigt att vara uppmärksam på längden på patronen som sätts in i pistolen, men i de flesta moderna modeller kan de längsta patronerna sättas in, vilket möjliggör längre arbetstid vid en tankning.

Upphettningstemperaturen för limblandningen är en av de viktigaste parametrarna som du måste vara uppmärksam på när du väljer ett verktyg. Moderna limpistoler kan ha en uppvärmningstemperatur från 105 till 200 grader, och i professionella modeller kan den nå 500 grader.

För en standardstav är uppvärmning upp till 105 grader tillräcklig. Att öka temperaturen kommer att påskynda jobbet, men om du bara använder pistolen i vardagen är det inte så viktigt.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Elverktyg och hastighet

Även om temperaturen på värmeverktyget och påverkar arbetets hastighet, måste inköpet betalas till parametern som anges i anvisningarna. Det kan ligga i intervallet 5-30 gram per minut. Ju högre hastighet desto bättre, men det kommer att påverka kostnaden för verktyget.

För hushållsbruk borde du inte köpa höghastighetspistoler, eftersom de inte betalar ut. Om du planerar att utföra storskaligt arbete och hålla stora föremål, måste du köpa en höghastighetspistol. Om hastigheten är liten, har du bara inte tid att applicera lim på hela ytan, och det börjar härda innan du klistrar.

Om vi ​​talar om makt, är det tydligt att arbetets kraft och hastighet är direkt proportionell mot storleken. Ju större kraft, ju snabbare limet kommer att värma upp. Det bästa alternativet är ett verktyg som värmer upp i 4-5 minuter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Andra delar av vapnet

Eftersom pistolen drivs av en trigger måste den vara bekväm. Utlösare är svängbara eller skjutreglage. Mer vanligt och bekvämt är modeller med svängbar utlösare.

Uppladdningsbar limpistol operation

Batterilimpistol lättare att använda.

I de billigaste modellerna kan utlösaren inte vara. I detta fall matas limet genom att trycka på staven med ett finger, det här är väldigt obekvämt. Verktygets kropp måste vara hållbart och förhindra läckage av lim.

Att använda ett elverktyg som fungerar på nätverket och har en sladd är inte särskilt bekvämt eftersom sladden stör och begränsar arbetsutrymmet. För att undvika detta kan du använda batterimodellen. När du har sätter i batteriet i verktyget kan du arbeta överallt. Men i det här fallet, var beredd att öka våldets vikt.

Du kan köpa en pistol som kommer från nätsladden. Det har inget batteri, men genom att dra ur sladden kan du använda verktyget i 10-20 minuter. Så du kan använda den vanliga modellen, men om sladden lossnar är värmekammaren större, och det kan ta längre tid att arbeta med det här verktyget.

Billiga modeller har bara en munstycke, dyrare modeller har avtagbara munstycken. De kan vara långsträckta för att nå svårtillgängliga platser, eller platt för att klämma fast limet i ett brett lager.

När munstycket har skydd mot bildandet av en droppe är det bekvämt att det är anordnat enligt nippelprincipen. Även om små droppar kan dyka upp, men det är inte läskigt. I intervallet mellan munstyckets arbete måste hållas på papperet. För att göra detta måste varje modell ha en ställning, den måste vara hållbar och bekväm. Efter arbetets slut måste munstycket torkas av.

När du väljer ett lim, om du inte är professionell, kan du köpa en vanlig transparent patron, eftersom den är universell. Om du är professionell måste du köpa ett speciellt lim för varje material, eftersom det säkerställer maximal bindningsstyrka.

Använd verktyget enligt de bifogade anvisningarna och glöm inte säkerhet, eftersom temperaturen når 200 grader.

För att säkerställa en bra anslutning måste ytan rengöras och avfettas, du kan förvärma den med en hårtork.

Lägg till en kommentar