Mätning

Hur man använder en lasernivå

Hur man använder en lasernivå

Möjligheten att använda lasrar tillåter befälhavaren att bättre och snabbare att utföra en mängd olika arbeten. Alignment ytor, installation av socklar, fönster och inredning - dessa och många andra verksamheter är mycket lättare att göra med ett …

Läs mer »

Översikt över egenskaperna hos lasernivåerna

Översikt över egenskaperna hos lasernivåerna

Översynen av lasernivåer kommer att tillåta att orientera i sina olika alternativ. Enheten kombinerar alla funktioner av nivåer, teodoliter, konventionella nivåer. Den mäter alla plan horisontellt och vertikalt. Lasernivåns arbete. Enheter har sin …

Läs mer »

Kompetent val av nivå

Kompetent val av nivå

Som ni vet är nivån den mest populära typen av apparat för mätning av geodisk terräng. Med hjälp av denna mekanism avslöjas skillnader i höjd mellan olika punkter i ett enda territorium. Denna mätmetod tillämpas också när man bestämmer den …

Läs mer »

Riktlinjer för val av lasernivå

Riktlinjer för val av lasernivå

Innan du väljer ett mätverktyg för att markera huset måste du tydligt definiera syftet med dess tillämpning. I vissa fall används byggnaden för hemreparationer, i andra - för arbete på byggarbetsplatsen. För att göra valet av lasernivån måste du …

Läs mer »

Hur man väljer en laser roulette

Hur man väljer en laser roulette

I gamla tider trodde man att man måste mäta 7 gånger innan man skärde. Nuförtiden är det synd om dessa omprövningar av tid och ansträngning. Alla som har armar som växer från axlarna, och inte från "femte punkten", föredrar att vidta mätningar snabbt …

Läs mer »

Enhetstyp bromsok

Enhetstyp bromsok

Kaliprar är de mest populära verktygen för att bestämma exakta interna och yttre dimensioner och djup. Kalibreringsenheten är ganska enkel, men kan variera något beroende på design och typ av rapportering. Figur 1. Dubbelsidig mätare med djupmätare: …

Läs mer »

Funktioner i enheten teodolit 2t30

Funktioner i enheten teodolit 2t30

För att kunna använda enheten är det nödvändigt att veta hur och i vilken ordning enheten av teodoliten 2-30 ska sättas i drift, hur man gör den kalibrerad och justerad. Det bör kunna känna igen delar av anordningen och operationsprincip för mätning …

Läs mer »

Enheten är en modern lasernivå

Enheten är en modern lasernivå

Vid reparation inomhus är det ofta möjligt att mäta planets lutningsvinkel. Traditionellt används för denna vattennivå. Detta är den mest primitiva enheten som tillåter att bestämma horisontlinjen. En avancerad lasermodell av den moderna typen …

Läs mer »

Hur man väljer en laser eller ultraljudsintervall

Hur man väljer en laser eller ultraljudsintervall

Range finders, moderna apparater, används för att mäta avstånd och används i olika byggnadsstrukturer och vid tillverkning av möbler. Deras popularitet beror på högsta noggrannhet och mätningsintervall. Utbytet av primitiv roulette klarar …

Läs mer »