Använda theodoliten

Det faktum att en sådan teodolit, instruktionerna nedan kommer att berätta i detalj.

Mycket ofta inom olika verksamhetsområden finns ett behov av att mäta vinklar. Den vanliga brevpapperskraven här kommer att se löjligt ut. Därför finns det en speciell enhet med det intressanta namnet "theodolite". Denna mätanordning, som används i geodetiska eller topografiska undersökningar och bara på en byggarbetsplats, används för att mäta horisontella och vertikala vinklar. Mätningarna sker med hjälp av en strängintervallfinnare eller kompass.

Användning av teodolit i konstruktion

En teodolit är en apparat som är utformad för att mäta horisontella och vertikala vinklar.

Theodolit: handlingsprincipen

Teodolit har dykt upp i 17-talet. Kombineras sedan han två användbar enhet: en anordning för att mäta vinklar och teleskop. Dagens moderna teodoliter är lika populära. De används i geodesi och under byggandet av industribyggnader, där inte bara produktionen utan även människors säkerhet beror på exaktheten av anläggningarna.

De tidigaste teodoliter har följande struktur:

Theodolite-enheten

Theodolite-enheten.

 • Instrumentet hade en goniometercirkel, dess andra namn var "lem", i mitten av vilken en pil roterades på en nål, som en kompassnål;
 • på rad nedskärningar var utrustade med gängor, genom vilken beräkning och implementeras;
 • Den goniometriska cirkeln fästes till toppen av den vinkel som krävs för mätningar;
 • svarvning, var det nödvändigt att kombinera hörnet med en tråd, var det första märket,
 • med samma princip noterades det andra märket;
 • skillnaden är lika med vinkelvärdet.

Moderna teodoliter skiljer sig inte åt i design och driftsprincip, med den enda skillnaden att det har skett en signifikant förbättring av designen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Klassificering av moderna teodoliter

Theodoliterna kan variera avsevärt. Det beror på deras särdrag. Låt oss undersöka mer klassificering av instrumentet.

Varianter av teodoliter:

Theodolit på jobbet

För korrekt drift måste teodoliten vara ordentligt monterad på ett stativ.

 1. Om vi ​​överväger exaktheten är verktygen indelad i exakt, teknisk och hög precision. Standardavvikelsen för sådana instrument är upp till 15, som är större än 20 och upp till 1 sekund, respektive.
 2. Teodoliter kännetecknas av design. Så skilja mellan enkla och repetitive teodoliter. I verktygets enkla form är pilen ordentligt fastsatt vid den vertikala axeln, och i fallet med de repetitiva extremiteterna med pilen roterar de tillsammans och separat. Separat rotation och gör det möjligt att mäta vinkeln genom att upprepa.
 3. Enkla teodoliter är indelade i fotografisk film och giroteodolity. Enligt deras struktur är de avsedda att användas i vissa områden.
 4. Idag används elektroniska teodoliter huvudsakligen. Denna typ av mätanordning är en speciell anordning som mäter koordinaterna för de punkter, där beräkningarna utförs. Dessutom kan den här mätanordningen fungera på natten.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Moderna teodoliterna - vilket är bättre?

Hittills producerar två typer av detta verktyg: optisk och elektronisk. Det är omöjligt att säga vilken som är bättre. Var och en har sina fördelar och nackdelar.

Optisk teodolit skiljer sig endast från att den kräver förberedelse för arbete. Det måste vara korrekt installerad med hjälp av plattan nivå, med respekt för exakt horisontell. Den har tre skruvar för lyftning. De måste anpassas korrekt för att få instrumentet i fungerande skick. Dessutom har en optisk teodolit ett teleskop, som krävs för observation.

Typer av verifikation theodolit

Typer av verifikation theodolit: a - installation av två skruvar; b - installation av den tredje skruven; in - verifiering av riktigheten av anläggningsnivå.

Elektronisk teodolit gör mätningar automatiskt. Med en flytande kristalldisplay bestämmer värdet noggrant och visar det på skärmen. Det är bara sådana enheter kommer inte ihåg värdet. De bör användas endast om det finns el, eftersom den elektriska verktyget inte har batterier. I andra fall användes också en optisk enhet.

Instruktioner för användning är för varje enhet av en modell, så det kommer inte att orsaka problem med att använda det.

Som ett resultat kan man dra slutsatsen att valet av instrument beror på den person som kommer att använda det. Han bör besluta om de finansiella kostnaderna, bekvämlighet och prestanda för enheten.

Varje modell av teodolit har sina egna tekniska egenskaper. De skiljer sig avsevärt åt i funktioner som belysning, synfält, priser, skalaindelning, fel etc.

De väsentliga funktioner som gäller för de flesta av de arter av mätinstrumentet:

 • teodolitmassa med standmedelvärde från 4 till 5 kg;
 • Manövreringsanordning Temperatur -40 - 50 grader Celsius;
 • Medelvärdet för enheten är 0,1 ";
 • skala divisionspris - 1 ";
 • garanti från tillverkaren - 3 år.

Innan du köper en teodolit bör du noggrant studera specifikationerna och utfärda en garanti.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Instruktioner för användning av teodolit

Användning av apparaten måste utföras strikt enligt instruktioner, som innehåller programmet guide.

Guide innehåller en sammanfattning av säkerhetsåtgärder mer på korrekt användning av mätaren för att utföra korrekta mätningar.

System som mäter vertikala vinklar teodolit

Mätschemat för vertikala vinklar av teodolit.

 1. Mätning av den horisontella vinkeln. Innan du börjar mätningen, installera teodoliten i rätt arbetsläge. Beroende på vilka typer och modeller av uppförande olika utjämning och anpassning för att uppnå den mest exakta och korrekta mått. Vidare, genom att ställa in rotationsaxeln vid toppen av arbetsvinkeln som skall mätas, tas som fixerings prestanda. När skivan "vänster" inducera röret till den första sidan av vinkeln och dess värde är fast. Sedan vrider du medurs, röret når andra sidan, där märket också är fixerat. Beräkna skillnaden, värdet memoreras. Samma procedur utförs med cirkeln "höger". Beräkning av vinkelvärdet. Att exakt fastställa de uppmätta vinkelvärdena tar det aritmetiska medelvärdet av de två parametervärden.
 2. Mätning av den vertikala vinkeln. Den använder en vertikal cirkel, där centrum av lemmen och den geometriska axeln kombineras. I detta fall benet måste vara säkert fastsatt på ena änden av axeln. Hur och när man mäter den horisontella vinkeln, ställ teodolit i driftstillståndet, beroende på modell och variation. Därefter bör du bestämma nollstället och räkna sedan den övre cirkeln i två steg. Värden i teknikerna "right", "left" beräknas och kommer ihåg. Det aritmetiska medelvärdet kommer att representera det slutliga värdet på den uppmätta vinkeln.

Elektronisk och optisk teodolit bör endast användas för sitt avsedda ändamål. Innehållet i handboken måste följas under drift. Genom att köpa en teodolit i en specialbutik får du automatiskt möjlighet till garantiservice. Därför ska du omedelbart söka hjälp från en specialist om det uppstår funktionsstörningar. Annars kan du ta enheten helt ur drift.

Lägg till en kommentar