Bruksanvisning utjämning

Vid utförande av olika byggnadsverk används sådant verktyg som en nivå ofta. Men inte alla vet hur man använder det ordentligt och hur man installerar nivån.

Inriktning av väggarna medelst utjämning

Byggnadsnivå används under installationen av inre skiljeväggar och fönster, installation av undertak, för inriktningsöppningar och fylla golvet.

Nivån kan vara laser eller optisk. De är också indelade i exakta och hög precision modeller. Om en person kan arbeta med en laseranordning, så krävs det två personer för att utföra arbete med hjälp av en optisk nivå: en kommer att ta avläsningar och den andra håller personalen vid de punkter där undersökningen utförs.

Metoder för användning utjämning kan vara mycket olika. På byggarbetsplatsen, det används för att mäta höjden. Den appliceras som vid utförande av mark- och betongarbete och efterbehandling.

Funktioner för användning av en lasernivå

Denna utrustning uppfanns omkring 200 år sedan, men detta verktyg är ständigt förbättras och nu de vanligaste lasermodeller.

Principen för drift av laseravvägnings

Principen för lasernivån.

I instruktionerna för nivån beskriver tillverkarna scenen för dess förberedelse för arbete på ett ganska detaljerat och tillgängligt sätt, så det bör noggrant studeras. Generellt sett måste du först sätta i batterierna, för utan laserns utrustning kommer det inte att fungera. Vissa modeller har ett batteri, och det bör laddas innan arbetet påbörjas. När strömmen är ansluten måste enheten vara påslagen, och om du ser laserstrålar kan du börja installera nivån.

Instruktionen visar att denna utrustning kan installeras på golv, vägg, tak eller på stativ. Allt detta bestäms på plats, ibland, för att få strålen vid önskad vinkel, och ingen stativ under utrustningen är möjligt att innesluta artiklar önskad tjocklek. Om du behöver använda denna utrustning utomhus behöver du först läsa bruksanvisningen för dess användning och se till att enheten är konstruerad för att utföra sådant arbete, och ta reda på vilka temperaturer det kan fungera och om det har dammskydd och fukt.

För att mäta väggarna måste golv- eller takutrustning installeras horisontellt. Kontrollera detta genom att använda vattenpass inbyggd i enheten, eller en enskild byggnad nivå.

I vissa modeller kan inställningen vara lite annorlunda, och detta kan hittas närmare i instruktionerna, men i princip är inställningsordningen densamma.

I vilken enhet som helst finns det ett val av en stråle. Det kan vara horisontellt eller vertikalt, eller båda kan användas samtidigt. I många modeller finns en funktion av laserpunkter och plumb-punkter.

Laseravvägningsanordning

Enheten är en lasernivå.

Användningen av en rotationsnivå kan kräva ytterligare konfiguration och val av scanningsvinkeln. Om du behöver för att testa endast den vertikala, är det rekommenderat att lämna endast en axel, och på andra nivåer av frånkoppling. Således kommer du att minska energiförbrukningen och förlänga enhetens livslängd på en enda laddning.

För att underlätta arbetet med den här enheten kan du använda detektorn. Det är en liten enhet, det kan skilja mellan de laserstrålar, som är osynligt för människan. Detta händer ofta i fall där nivån är inställd på ett betydande avstånd. För att nivån ska fungera i takt med detektorn har den ett speciellt pulsläge, där du behöver byta enhet.

För att vara säker att använda en laseranordning måste du ha speciella glasögon. De kan levereras med enheten. Om inte, kan de köpas separat, du bör inte försumma användningen av skyddsglasögon.

För att justera lasernivån, använd målet. Dess syfte är detsamma som för målen som används i bindestrecket. Om avståndet mellan objekten är stor, för att exakt nå målet, kan du använda den optiska sikte.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Olika typer av laser nivåer

Den roterande motorn har en specifik nivå, som efter montering av anordningen i det horisontella läget av huvudet börjar rotera, är laserstrålen appliceras i en radie av 360 grader.

Typer av lasernivåer

Typer av lasernivåer.

Sådana anordningar används oftast på byggarbetsplatser där arbete krävs på långa avstånd.

Builder laserplan kan vara linjära eller prickade. I det första fallet, är det objekt visade linjen, medan den andra - en punkt. I konventionella anordningar skapar horisontella och vertikala plan, och i plan multiprizmennyh modeller kan vara större. Dessa enheter har en liten kapacitet, så används främst för konstruktion eller installation inomhus.

Testning av laserutrustning är ofta inte nödvändigt, men ibland behöver den fortfarande göras. Om det fanns ett fel i driften av instrumentet dess justering genomförs vid ett servicecenter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Funktioner av arbete med en optisk nivå

Det klassiska alternativet är den optiska nivån. Det är en enkel, pålitlig och exakt enhet, tidtestad. Den fungerar under alla förhållanden och behöver inte batterier eller batterier.

Kör en sådan anordning är ganska enkelt, men det kommer att behöva två personer, medan användningen av lasrar kan klara mig själv. Att installera den optiska enheten med hjälp av ett stativ, anordningen tas i ett horisontellt läge. Sedan en man tittar genom okularet på mätnings järnväg, fångar märket, då skenan överförs till en annan plats och sedan fixa etiketten. Skillnaden mellan avläsningarna och kommer att indikera skillnaden i höjder.

Vid drift anordningen behöver elementära kunskaper om geometri, liksom vård och normal syn.

Justering av optisk nivå:

Optisk kompensator med utjämning krets

Det optiska systemet med en nivå med kompensatorn.

  1. Installera enheten på ett stativ.
  2. Genom att skruva den installerades i ett horisontellt läge. För detta är det nödvändigt att en luftbubbla i bubblan nivå som är på varje enhet, var i mitten.
  3. Rikta skärpen i teleskopet, för det finns en speciell skruv. Det är nödvändigt att återställa röret till mätlinjen och för att uppnå den tydligaste bilden.
  4. Enheten är klar för användning i äldre modeller kan du se en inverterad bild, vilket är något försvårar arbetet.

Eftersom kvaliteten på prestanda för alla efterföljande arbeten kommer att bero på resultatet av nivåets arbete, är det regelbundet nödvändigt att kontrollera att arbetet är korrekt.

Om fel eller felaktigheter i nivåns arbete upptäcks är det nödvändigt att utföra sin justering, det vill säga att återgå till dess ursprungliga egenskaper. För varje inställningsanordningen utförs enligt det förfarande som beskrivs i handboken.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Använda utjämning när du utför olika arbeten

inriktningsväggar

Att lägga plattor med en lasernivå

När du lägger kakel på golvet ska du projicera korsstrålarna på de ytor där plattorna är sammanfogade.

Om vi ​​jämför laser med en vattenpass som tidigare användes för utjämning väggar, kommer du att se hur mycket lättare att göra jobbet med den angivna utrustningen.

För att kontrollera plattan hos väggen, taket eller golvet, helt enkelt nog att skicka en laserstråle längs dem. Dessförinnan är det nödvändigt att sätta markeringar. Du kommer omedelbart att se alla bristerna på väggen, och det blir tydligt vilken mängd material och vilken plats du behöver införa för att anpassa den.

Lägga plattor trim

För dessa ändamål, är det bäst att ta en nivå, som är en funktion av att skapa tvärbalkarna vertikalt och horisontellt. Denna korshår ska skickas till mitten av framtida kakelfogar, och du kommer att se hur det är nödvändigt att utföra kakelplattor. Sålunda är det möjligt att lägga plattor på golvet och på väggarna.

tapetsering

Även för många kan det tyckas att det är en enkel process och användningen av utjämning är att något, men det är det inte. Med hjälp av denna enhet är det möjligt att notera de vertikala linjer och du kan pokleit tapeten korrekt. Den horisontella strålen används för att ordentligt klistra in gränserna.

Placering av möbler

Om väggarna i rummet är snyggt och garderob på dem hängde felaktigt, kommer det att förneka alla dina ansträngningar att du har tillbringat under reparation.

För att installera möbler kan du använda en vanlig vattenpass, men det är mycket lättare att göra detta arbete med hjälp av utjämning. Denna anordning kan användas för att styra monteringen av gardiner, i utförandet av andra verk.

Utför rumsutveckling

Ofta finns det behov av att ombygga rummet, medan du behöver installera nya partitioner. Använda utjämning tillåter exakt ange septum eller väggen, du bara skicka strålar i rätt riktning - och du kan börja att utföra arbete.

Ibland blir det nödvändigt att skapa lutande plan, och då är det mycket svårt att göra utan en nivå. För att markera den vinklade linjen kan utrustningen vara en funktion som låter dig ändra vinkeln på balken. Om det inte finns där, oroa dig inte, det räcker att blockera det automatiska nätverket och fixa enheten i ett stativ i rätt vinkel.

Tillbaka till innehållsförteckningen

mätningar

Naturligtvis är det omöjligt att mäta med hjälp av endast den här enheten, men det kan mycket hjälpa till i denna process. Om utrustningen har ett lod-beklädnad, därefter mäta höjden från golv till tak med ojämna väggar är lätt.

Med användning av en laser eller optiska nivåer i hög grad förenklar och påskyndar utförandet av många byggnadsverk, kraftigt ökar mätnoggrannheten, och följaktligen, och kvaliteten på arbetet.

Lägg till en kommentar