Enheten av en modern teodolit

Theodolite - En apparat utformad för att arbeta med både vertikala och horisontella system (vinklar). Det används också för att uppnå distansvärdena och beräkna referensvärdena. Om enheten är utrustad med cirklar (horisontal / vertikal) refererar enheten till de optiska strukturerna.

teodolit

Theodoliten tjänar i topografiska geodetiska undersökningar, i konstruktion, för att mäta vinklar.

Theodolite-enheten har sin egen klassificering av noggrannhet:

 • "T1" - hög noggrannhet;
 • "T2", "T5" m - vanlig noggrannhet;
 • "Т15", "Т30" - för teknisk användning;
 • "T60" - träning.

Enheten som markerar, mer exakt dess digitala beteckning, indikerar vad RMS-felet kommer att vara när man arbetar med vinkelmätning.

Enhetsanordningen kan vara direkt eller invers, ha en cylindrisk eller kompensationsnivå. Med denna utrustning kan du automatiskt justera axeln med vertikal position.

Vad består teodoliten av?

Theodolite-enheten

Theodolite-enheten.

Utformningen av en sådan anordning har dess huvudelement, som i sin tur består av ytterligare delar.

Observationsrör.

Den består av följande delar:

 • lins;
 • mesh;
 • lins;
 • okular.

Den optiska axeln är linjen som löper smidigt genom okulära och objektiva centra.

Siktningsaxeln är linjen som går genom objektets centrum och filamentnätet.

Med hjälp av observationsröret är det möjligt att approximera objektet som mäts. Hela området som kan observeras i linsen kallas synfältet.

Horisontell cirkel.

För tillverkning av detta element med hög hållfasthet i glas. Ytan har en skala, där varje uppdelning anger en grad. Den vertikala axeln är linjen som går genom centrum av alidaden eller genom verktygets rotationsaxel.

Vertikal cirkel.

Denna artikel har:

 • lem;
 • alidade.

Teodolitens huvudaxlar är:

Typer av teodoliter

Typer av teodoliter.

 • vertikalt, det är också betecknat rotationsaxeln;
 • cylindrisk;
 • horisontell - axeln längs vilken observationsröret roterar;
 • observation.

Kompaktitet och användarvänlighet har hjälpt teodoliten att vinna popularitet på många områden: astronomi, konstruktion, geodesi.

Huvuddelen är fyra typer, av vilka två drivs av el, en optisk och den andra mekaniska.

Elektronisk teodolit har en mätlaser.

En sådan anordning är oumbärlig i arbetet med att lägga tunnlar, broar eller gruvor. Omedelbart bör det noteras att på grund av närvaron av en hjälpljuskälla blir det möjligt att använda en teodolit i svagt upplysta rum.

Den stora användarvänligheten är att även om det finns en lasermodell är den inte rädd för låga temperaturer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Geometriska parametrar av teodoliterna

Teodolit blockschema

Teodolitens strukturella system.

Det finns krav på instrumentets geometriska förhållanden, där mätningarnas noggrannhet kommer att bero direkt.

För det första måste den centrala linjen på den cylindriska nivån med ett gradienthuvud av en horisontell cirkel vara strikt i vinkelrät förhållande till rotationsaxeln för gradienthuvudet.

För det andra bör graden av rotation av gradshtok ha ett strikt vertikalt arrangemang.

För det tredje bör axeln i siktröret vara strikt vinkelrätt mot rörets rörelse.

För det fjärde bör rörets rotationsaxel och rotationsaxeln för gradientstammen vara vinkelräta mot varandra.

För det femte är det obligatoriska läget för glödledern ett kollimeringsplan.

För att korrekt justera teodoliten och konfigurera den för beräkningsarbete är det nödvändigt att kalibrera instrumentet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Korrekt drift

Teodolitmätningsprincipen

Mätprincipen av teodolit.

På vilket område som helst, oavsett om det är astronomi eller konstruktion, ges alltid precisioninstrument. Av detta beror i hög grad på hur länge byggnaden kommer att stanna eller hur exakt de erhållna siffrorna kommer att motsvara verkligheten.

Därför bör man, när man arbetar med en teodolit, komma ihåg om den korrekta behandlingen med den. För det första skulle det inte skadas för att få en uppfattning om själva enheten och dess designfunktioner. Det finns speciella kurser som påverkar dessa punkter. Varför är detta så viktigt? Faktum är att teodolit baseras på ett ganska komplext system, vilket hjälper till att få noggranna beräkningar. Eventuella misstag kan vara dyra, särskilt med hänsyn till konstruktion.

Det finns ett antal positiva punkter som indikerar rationaliteten att använda en sådan enhet:

 1. Vinkelmätningar utmärks av hög noggrannhet och tillförlitlighet, oavsett fysiografiska eller klimatiska förhållanden. Noggrannhet kommer att bibehållas i närvaro av temperaturfluktuationer i intervallet från + 50 ° C till -20 ° C, vilket är mycket lämpligt för våra breddgrader.
 2. Denna apparat kan användas även vid expeditioner, det motstår lätt svåra arbetsförhållanden.
 3. Trots att teodoliten är ganska kompakt och har liten vikt påverkar den inte dess stabilitet. Han anpassar sig fortfarande enkelt till sina geometriska egenskaper.

För att maximera kapaciteten hos enheten medan du är säker på de erhållna resultaten, bör följande villkor vara uppfyllda:

Arbeta med teodolit

För att få ut det mesta av teodoliternas möjligheter och vara säker på att de erhållna resultaten är korrekta bör alla tekniska villkor följas när man arbetar med verktyget.

 1. Först av allt måste verktyget lagras ordentligt. För detta ändamål är det bäst att ha ett fall där enheten ska vikas snyggt efter varje användning. Om instrumentet är nytt måste du noggrant inspektera fabriksförpackningen innan du tar den. Hela proceduren för anfall och läggning av en teodolit bör utföras endast genom speciella handtag eller stativ.
 2. Innan du förpackar enheten trycks fästskruvarna på alidaden och röret ut, och i så fall återvänder de till deras plats. Om locket på resväskan inte stänger, läggs teodoliten felaktigt.
 3. Stativet ska monteras på "mjuka" ben, för vilka skruvarna lossnar. Efter nedsänkning i marken och justering av höjden på "fåren" ges i sin ursprungliga position.
 4. Så snart teodoliten är monterad på ett stativ, är det omedelbart fixerat med en blindskruv.
 5. Under inga omständigheter ska lyft- och styrskruvarna vara helt skruvade eller vridna.
 6. Om behovet uppstår för att flytta enheten, kan det bäras i ett litet fall (långa avstånd) eller utan att avlägsnas från ett stativ på axeln (korta avstånd).
 7. Om verktyget är i gott skick, kommer observationsröret och alidaden att rotera smidigt och utan att fastna efter att spännskruvarna är i "fritt" tillstånd.
 8. För att inget hände med enheten, även om det av misstag släpptes, är det nödvändigt att använda fästklämmor när den placeras i fallet.

Eftersom högfrekventa enheter har elektroniska "insider" är kontakt med fukt absolut kontraindicerat för dem. Det betyder inte bara regn, men också dimma. Om du lämnar teodoliten i det här vädret under öppen himmel, måste du skydda den med en film. Efter det att regnet är slut, får instrumentet torka ut och torka av med en torr trasa.

Dessa krav är helt enkla, men att uppfylla dem kommer att hjälpa enheten att hålla mycket längre och kommer att rädda det från eventuella störningar som kan på allvar skada beräkningsarbetet.

Lägg till en kommentar