Hur man använder byggnadslasernivå

Den självnivellerande lasernivån har flera fördelar. Den används vid utförandet av olika byggnadsarbeten. Den kan användas av proffs och amatörer. Konstruktionslasernivå - ett multifunktionellt och komplext verktyg. Med det gör byggare snabbt och noggrant markeringen, kontrollerar den färdiga strukturen. Konstruktionens nivåer med projektionen av horisontal, vertikal, punkt och kors är i stor efterfrågan bland professionella.

Principen för lasernivån

Principen för lasernivån.

Konfigurera och hantera enheten

De flesta av dessa verktyg är utrustade med ett enkelt styrsystem:

  • nivelleringssystemlås;
  • knappar;
  • bubbelnivåer för förmontering.

Hur lasernivån fungerar, vet professionella. En knapp utför funktionen att slå på instrumentet, och den andra - växlar huvudlägena i följd. Fixern av en nivå används vid lagring och bärande av en lasernivå. Den aktuella enheten har tunna ledningar som snabbt kan skadas under drift. I det här fallet behöver du hjälp av en professionell. Experter rekommenderar användning av spärrhake.

Lasernivåmätningskrets

Mätkretslasernivå.

Inställningen är enkel. Lasernivån måste installeras på ett stativ, förutseende nivellering med bubbelnivåer. Då frigörs låsen och verktyget är klart för införlivande och användning. Om det behövs måste du justera strålens höjd. För att göra detta är ett stativ försedd med en infällbar räls, som styrs av en manuell vev.

Denna enhet används av proffs för att utföra reparationer och är i färd med att bygga olika föremål. Det gör att du kan göra noggranna markeringar och kontrollera alla strukturer på takets och väggarnas väggar. Funktionen används vid montering av hushållsartiklar i ett renoverat rum och under golvskiktet.

Applikationen av denna projektion kräver inte mycket tid och ansträngning. Laserstrålen, om markeringshöjden tillåter, måste pekas på etiketten. Med fokus på det kommer det att vara möjligt att konstruera nödvändiga strukturer eller att kontrollera de färdiga strukturerna. Med modern utrustning kan du projicera en stråle, vars avsökning når 180-360 °. Den otillräckliga höjden av strålprojektionen kräver att man använder ett måttband för att överföra det till önskad nivå. På varje plan ställs 2 punkter, vilka vidare är kopplade med en rak linje.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Horisontella och vertikala utsprång

Lasernivå på golvet

Lasernivån med självjusteringsfunktionen kommer att förenkla arbetet avsevärt och minska tiden för det.

Om det är nödvändigt att bygga parallella linjer är lasernivån oersättlig. Experter rekommenderar att man arbetar med två principer. I det första fallet är det nödvändigt att bygga paralleller med hjälp av ett måttband. Språngets projektion överförs, lika segment är markerade på flera punkter. I det andra fallet måste man omedelbart markera avståndet mellan linjerna med ett måttband, som alternerande skjuter ut en stråle på dem.

Principen för vertikal projektion skiljer sig praktiskt taget inte från den horisontella enheten. Skillnaden kan kallas frånvaron av behovet av att använda roulette. En 360˚-skanning hjälper till att montera partitioner utan att använda ytterligare enheter. Om nivån är korrekt inställd, visar strålen planen för den planerade partitionen.

Inte alla enheter i fråga är utrustade med punktprojektionsfunktionen. Hon har en ganska smal specialisering, den används som en plumb. En punkt projiceras på taket och golvet med hjälp av utrustning. Platsmärken kan överföras från en yta till en annan. Funktionen är oumbärlig för personer som inte kan tänka sig att använda ett rums fantasi på upp och ner genom att göra markeringar i taket.

Att bygga symmetriska strukturer kan vara enklare och snabbare om du använder korsprojektionen.

Strålarna skärs i en vinkel på 90 ° och bildar koordinataxlarna. Ett sådant projektion gör det möjligt för installatörer att inte dra strukturens konturer.

Det är möjligt att bygga och styra plan som inte skärs i en vinkel på 90 ° eller är asymmetriska med hjälp av en lasernivå som är utrustad med en graduerad skala. Den ligger längst ner på lasernivån, närmare basen. De producerar modeller där skalan appliceras på ett stativ, men användbarheten hos en sådan enhet reduceras. Nivelleringsanordningen under drift i detta läge är fixerad med en spärr.

Nackdelen med anordningen kan kallas omöjligheten av dess användning i starkt ljus. Detta problem kan lösas med hjälp av speciella signalanordningar, vilket indikerar att lysdioderna sätter på strålens läge.

Lägg till en kommentar