Hur man använder nivån

För att förstå hur man använder nivåerna behöver du inte vidta några särskilda kurser eller gå till Geological Institute. Du behöver bara undersöka alla nyanser av arbetet och bli bekant med tekniken, varefter det är möjligt att självständigt utföra mätningar inte värre erfarna yrkesmän.

Utjämning på plats

Lastbryggan används för att utföra de nödvändiga mätningarna före konstruktion.

Principen om geodesi på byggarbetsplatsen

I processen att arbetet med staked planerna kommer att behöva bestämma skillnaden i höjd av flera punkter på bottendelen och märket, vilket anses vara en villkorlig nivå. Oftast utförs arbetet med hjälp av nivellerings- och geodetiska skenor. Således är det möjligt att bestämma och genomföra den geometriska utjämning.

Processen att mäta nivån

Processen med att mäta avvägningsinstrument.

I detta fall är instrumentets optiska axel horisontellt. Från märkningen av den villkorliga nivån är det nödvändigt att hitta skillnaden i indikatorernas höjder med märkena på lamellerna. Under arbetets gång ligger varje sådan punkt på ett avstånd av upp till 100 m från punkten för installationen av nivån. Nivån måste mätas minst 3 gånger, vilket innebär att det aritmetiska medelvärdet måste tas. Baserat på uppgifterna kan du förbereda en plan för landet.

I beaktande av principen för drift av denna anordning kan inte nämna en viktig komponent, nämligen utjämningen stången. Detta är en specialstång som installeras vertikalt vid punkter för att mäta höjder på baserna. Denna produkt är gjord av trä eller metall (vanligtvis aluminium).

Anordningen har en standardlängd (3,4 m). För att underlätta för tågresor kan vikas på mitten. Moderna alternativ av lameller har en teleskopisk glidmekanism.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Lista över verktyg du behöver för utjämning

På sidorna av de vanliga skenor för utjämning i de flesta fall appliceras gradering: markering på den främre sidan är tillverkad i det metriska systemet för mätning och på baksidan - i tum. Det första är att installera skenan med ett speciellt märke på bottenmetallfästet till mitten av mätpunkten.

Enhetsnivå

Enhetsnivån.

För enkelhets skyld finns det särskilda handtag för att hålla enheten vid denna tidpunkt. De högkvalitativa remsor, som är gjorda av järn-nickellegeringar är speciella bubbla nivåer, som används för att styra det vertikala läget av stången.

I processen för arbetet på marken med en inledande studie förbereder byggnaden är viktigt att utföra komplexa modelleringsstrukturer tillverkas i dimensionella samspel med landskapet i naturen.

fotografera teknik mätpunkter med överföringen av riktiga skalvärden som data för datorprogram möjliggör modellering av objektet och dess samspel med omgivningen.

Du behöver element som:

  • nivå;
  • speciell programvara;
  • järnväg.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Olika sätt att utjämning terrängen

Nivåer - en stor grupp av enheter som används för att identifiera och fastställa det exakta läget för de olika elementen i höjd. Elementen i detta fall kan vara en godtycklig markering och mark bas, snarare än en specifik orientering.

Nivån av nivellering är att bestämma skillnaden i höjd mellan nivåerna av den tillverkade strukturen. Från detta värde överskrids och beror kompetent att mäta den totala mängden byggnadsarbete. Till exempel, kan den planerade ingångsnivån hos den första våningen i byggnaden beräknas baserat på djupet, flödet av grundvatten, dränering systemdesign, den typ av isolering otmostki etc.

Det finns följande nivelleringsmetoder:

Punkt för installationsnivå för mätning

utjämning börvärde för mätningen.

  1. Hydrostatisk metod. Baserat på vätske egendom i lokaliserings proportion fartyg. Den har hög noggrannhet och möjliggör mätningar utanför gränserna för synlighet mellan specifika punkter. Mätningar i detta fall är kopplat till behovet att lägga och fylla vätskeslangar och rör med stor längd, vilket inte är mycket praktiskt i vissa fall.
  2. Barometer metod. Används i planeringsprocessen av stora arkitekturstrukturer. För att genomföra denna metod måste du använda hög precision barometrar och speciell programvara för datorer. Denna metod används inte vid byggandet av privata hus.
  3. Trigonometriska mätningar genom att vrida theodoliten. Denna metod är det faktum att i detta fall inte behöver assistenter med ytterligare remmar. Teodolitmätningarna kan utföras i horisontella och vertikala vinklar. Det är emellertid mycket svårare att hantera principen för driften av denna enhet än vid drift av en konventionell nivå. Nackdelen är att teodoliten är mycket dyrare.
  4. Geometriska mätningselevationsvinklar med användning av konventionell utjämning produceras uteslutande i ett plan och det är nödvändigt att installera ytterligare polletter (du kan använda remsor) för att flytta dem från en plats till en annan. Tidningen måste göra rätt poster.

Enkelheten och tillförlitligheten av mätningen standardklasser, är det förenligt med målen att bygga göra denna enhet de mest populära i planeringen av många typer av arbete, från botten för att fylla kontrollera riktigheten av taket.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Konstruktion och klassificering av standardnivåer

Schemaläggningsaxlar när man kontrollerar nivån

yxor layout när utjämning kontroller: A - a - axlar layout när utjämning verifikationer, z - positionen i den tredje kalibrerings utjämning.

Denna enhet har en enkel design. På stativet är den viktigaste optiska mekaniska enheten, som är ett integrerat linssystem. Denna nod måste ge horisontell hårkors balk, med endast en minimal tillåten avvikelse. Objektiv kan ge ett rakt eller inverterat mönster. I det senare fallet måste rake för mätning också vändas under installationen på plats.

I den övre delen av konstruktionen av alla nivåer behöver du bygga nivå sensorer. Noggrann installation av enheten på marken bestämmer kvaliteten på ytterligare mätningar. Fackmannen kommer regelbundet kontrollera med värdena av sensordata, utföra vid behov justering av tipphävarmarna speciell opto-mekanisk montering. Det är möjligt att snabbt upptäcka slumpmässig avvikelse från den exakta platsen för enheten på marken och att göra mätningar vid upprepade tillfällen.

Innan du använder nivån och lamellerna måste du bekanta dig med de viktigaste typerna av enheter för geometriska mätningar av höjd överstigande.

Den enklaste och mest prisvärda är en nivå med en cylindrisk nivå som ligger på siktröret.

Mer exakt är mätaren med automatisk kompensation för installationsfel, men det kostar mycket mer. Det är bekvämt att använda i arbetet med att utföra mätningar på svår terräng: .. krossad sten, sand, etc. enheter med elektroniskt mätsystem som används i utformningen av storskaliga objekt. Denna struktur är svårt att installera och använda.

Enligt mätnoggrannhetsklassen kan nivelleringsstrukturerna delas in i sådana huvudgrupper som:

  • tekniska anordningar (märkning H-10, H-12, etc.);
  • exakta enheter (beteckningar från N-3 till N-9);
  • hög precision enheter (beteckningar från N-05 till H-2.5).

Numren i märkningen anger det genomsnittliga mätfelet i mm / km. Det bör förstås att även en teknisk enhet kommer att ge en avvikelse på ca 1 cm per 1 km avstånd till objektet. Det räcker för att utföra noggranna design och god planering av ett stort antal arbeten på konstruktionen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Så här använder du nivån korrekt: en stegvis guide

Principen för drift av laseravvägnings

Principen för lasernivån.

Det första du behöver installera ett stativ. Skruvarna för fastsättning på alla benen på stativet måste lossas. Därefter måste varje stödelement tryckas till önskad längd. I så fall kan längden vara annorlunda, eftersom verktyget måste monteras på grov terräng. Stativets topp ligger i horisontellt läge. Då måste du dra åt fästskruvarna på alla stödelement. De flesta enheterna är utrustade med smidiga fästdon för korrigering, vilka är monterade på stativets ben. Med deras hjälp kan du finjustera den horisontella övre plattformen.

I nästa steg monteras nivå. Själva verktyget är fäst på ett stativ röret med hjälp av flera skruvar. Vidare är det nödvändigt att använda en nivågivare. Genom att vrida ställskruven är nödvändigt för att uppnå den centrala placeringen av bubblan med avseende på de deponerade funktioner på dem. För enkelhetens skull är det första du ska göra för att sätta ett vattenpass i samma fönster, inte uppmärksamma något annat. Vidare justeras nästa nivå med hänsyn till positionsspårningen av den första. Det är nödvändigt att gradvis anpassa enheten för att uppnå ett horisontellt läge på installationsplatsen.

Därefter fokuseras den optiska-mekaniska noden. Innan en optisk utjämning kommer att behöva justera okularet röret kantad på användarens perspektiv. Fokusering standardutförande av denna typ är som följer. Anordningen måste sätta på en väl upplyst och tillräckligt nära elementet, varefter inställningar för att arbeta tills tråden rutnätet inte visas på detta element så tydligt som möjligt. Vidare bör samma steg upprepas med lamellerna, som kommer att installeras på ett annat, inte alltför upplyst område. Experimentering med justering av fokus på element med olika belysning kan hjälpa till med ytterligare mätningar.

När enheten är inställd så exakt inriktade och fokuserade, är det möjligt att mäta och registrera observationer. Två remsor måste sätta på framsidan och baksidan av enheten. Fronten visar ett värde erhållet höjd, på baksidan kommer att användas för kalibreringsparametrarna. Först av allt måste du peka nivån på sidan av den svarta ryggstången.

Efter att fokusera på behovet av att registrera index inslag. Därefter utförs fokus på frontplattan, medelindexet är inställt på sidan i rött. Denna process kallas utjämning av den genomsnittliga linjen. I det här fallet kommer resultaten att vara korrekta, om det är nödvändigt kan du enkelt upprepa mätningarna.

Tala om hur man korrekt använder nivån, du borde veta att allt är enkelt. Det är endast nödvändigt att känna till alla nyanser.

Lägg till en kommentar