Kompetent val av nivå

Som ni vet är nivån den mest populära typen av apparat för mätning av geodisk terräng. Med hjälp av denna mekanism avslöjas skillnader i höjd mellan olika punkter i ett enda territorium. Denna mätmetod tillämpas också när man bestämmer den geometriska skillnaden i någon del i strukturen genom att nivellera.

Användning av en nivå

Nivån används för att mäta geodetisk terräng.

Hjälp i valet av en nivå

Innan du köper, först och främst är det nödvändigt att studera typerna av enheter och bestämma vilken nivå som ska väljas: optisk, digital eller laser. Varje typ väljs utifrån syftet med nivån. Det finns flera faktorer som påverkar utrustningen urval:

 • skapande av exakta geodetiska strukturer;
 • installation av teknisk utrustning;
 • förutsäga graden av sänkning av den föreslagna byggnaden
 • Använd vid dekoration av ett visst område.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Optiska nivåer

Optisk nivå enhet

Enheten är en optisk nivå.

Idag är den mest populära typen av nivå automatiska optiska enheter. För det första beror det på den höga noggrannheten hos enheten. Den här indikatorn detekteras av det genomsnittliga kvadratfelet, som som standard anges i millimeter. Detta fel har en avvikelse på bara några millimeter, även för optiska enheter med låg kostnad. Priset på nivåerna bestämmer graden av ökning i granskningen: Ju högre noggrannhet desto högre pris på enheten.

För närvarande erbjuder marknaden olika typer av optiska nivåer. Eftersom enheten har en enkel design, skiljer sig enheterna endast utseende. Om enheten är noggrant manövrerad, kommer den att ta lång tid. Detta är en av de främsta fördelarna med optiska nivåer.

Som ett universellt mätverktyg är det bättre att välja en optisk nivå. Med hjälp av sträckarnas struktur, utformad för mätningar av långa avstånd, kan du mäta intervallen mellan de nödvändiga punkterna. Inbyggd lem är konstruerad för hög precision markering av hörnstrukturer. Dessa beräkningar är tillräckliga för att utföra det nödvändiga arbetet i ett visst område.

Lasernivåns arbete

Lasernivåns arbete.

På grund av sin mångsidighet används optiska enheter i stor utsträckning på många områden. Nivån används i följande fall:

 • läggning av nivellering rörelser;
 • utföra industriella, geodetiska och byggnadsarbeten;
 • Reglering av placering av formning;
 • mätning av byggnadens botten;
 • skapandet av takets sluttning;
 • kontroll av objektets höjd
 • förutsägelse av nedbörd av mark och byggnader.

Mätningen utförs med hjälp av ett speciellt stativ, för utan en stödstruktur är beräkningar av hög noggrannhet inte möjliga. Alla mätningar utförs med hjälp av nivelleringsskenor med det nödvändiga metriska systemet (mm, dm).

Hemmamarknaden erbjuder framför allt tekniska nivåer, som har en noggrannhet i intervallet 1-2,5 mm.

Mindre vanliga är mer exakta instrument (0,3-0,7 mm), som används för att beräkna noggrannheten i kategorierna I och II. Speciella mättips och lameller ingår.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Digitala nivåer

Digital nivå

Den digitala nivån har en integrerad enhet som lagrar tidigare erhållna data.

Nyligen har digitala nivåer blivit populära på den globala marknaden. Denna typ av enhet anses vara en avancerad utveckling som hör till kategorin högteknologiska enheter.

Optiska enheter är ganska långt bakom de digitala i form av automatisering för att erhålla den information som krävs. Den senare utför de nödvändiga beräkningarna mycket snabbare samtidigt som man beräknar data med hög noggrannhet.

Digitala enheter är utrustade med en processor som beräknar överskottet av den önskade nivån. Enheten har en integrerad enhet som lagrar tidigare mottagna data. All data mäts i digitalt format, så den mänskliga faktorn påverkar inte resultatet. Detta gör att du kan sänka kostnaden för besättningen utan att förlora möjligheten att utföra mycket noggranna beräkningar av terrängen.

Under arbetets gång är det möjligt att välja det mest exakta resultatet, eftersom all information om undersökningen förblir i form av en digital inspelning. Den kan överföras till en dator, där bearbetningen kommer att utföras med hjälp av en specialdesignad programvara.

Den digitala nivån förutsätter användning av speciella laths avsedda för hög precision av mätningar. När du köper skenor måste du tänka på att detaljerna i annan produktion kan skilja sig från befintliga. Detta beror på storleken på skenorna, vilket kan ha skillnader mellan dem.

Digitala enheter används oftast vid mätning av landskaps terräng. De kan mest exakt bestämma deponeringen av byggnader. De används för att övervaka jordens rörelse, som ligger nära jordens yta. Digitala enheter är mycket användbara vid konstruktion av föremål som tunnlar, upphängningsbroar, skyskrapor och dammar.

Digital nivå

Med hänsyn till de ytterligare detaljerna i priset på ett sådant verktyg kan nå upp till 250 tusen rubel.

Priserna för ett sådant verktyg kan vara från 90 till 250 tusen rubel. med tanke på ytterligare detaljer. Kostnadsbeloppet påverkas av det arbete som ska utföras, dataens noggrannhet och kvaliteten på utförandet. Den digitala nivån förenklar väsentligen beräkningar vid byggandet av stora objekt. Det är en integrerad del av modern konstruktion.

Valet av nivå bör göras med hänsyn till det faktum att en erfaren specialist som känner till beräkningsförfarandet väl kommer att arbeta med det. Dessa krav gäller för digitala och optiska instrument.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Lasernivåer

Den senaste typen av nivåer är laserapparater som är konstruerade för att användas även utan nödvändiga färdigheter och erfarenheter. Sådana anordningar bringas i högsta grad av automatisering, så allt arbete utförs nästan utan mänsklig intervention. Lasernivån är utbredd inom byggnadsområdet, de kom för att ersätta plumb lines och nivåer.

Alla typer av laserapparater är uppdelade i två klasser:

Lasernivå

Projektionslasernivån används för inomhusarbete.

 • projektion;
 • roterande.

Enheter varierar i syfte och designfunktioner.

Den första typen innehåller nivåer avsedda för inomhusbruk. De kan bygga ett plan baserat på laserstrålar. Enheten är utrustad med ett laserprisma, som projicerar ett visst antal plan i en vinkel på upp till 110 °. Laserstrålen täcker ett avstånd på 25-35 m.

Terrängen planeras automatiskt: detta sker med hjälp av en speciell pendel, som bygger ett plan med avvikelser upp till 5 °. Därför är påverkan av den mänskliga faktorn helt eliminerad, enheten kan installeras på ögat, men det kommer fortfarande att mäta det givna planet med hög noggrannhet. Om nivån är placerad felaktigt stängs den automatiskt av och ger en felaktig positionssignal.

De enklaste lasernivåerna kan projicera tvådimensionella plan med endast 2 strålar. Detta är den vanligaste typen av laserapparat på marknaden idag. Förutom dem finns det nivåer som skjuter ut laserstrålar i flera prismer och bildar ett kontinuerligt plan. Sådana anordningar är utformade för mer komplexa operationer. De tillhandahåller nödvändig information omedelbart till flera olika specialister som utför sin verksamhet på ett visst objekt.

Projektionsnivåer används huvudsakligen i lokalerna. De tillåter att få de uppgifter som krävs för att jämföra golv, installation av styrskenor, placering av upphängda tak, arrangemang av dörr- och fönsteröppningar, läggning av kakel och montering av väggmöbler.

Laser Rotary Level

Laser rotationsnivå används i öppna områden.

Vissa typer av utskjutande nivåer fungerar på grundval av en lasermottagare, som måste köpas separat. Denna enhet måste identifiera det nödvändiga planet som kan skapas som en projektor och roterande enhet. Identifiera planet kan vara i ögat. Men under sådana förhållanden som bländande solljus eller långt avstånd från enheten är det omöjligt att se laserstrålen.

Mottagarens huvuddel är en liten del som är känslig för ljus och strålning. Om strålen faller på önskad del av enheten, signalerar den noggrannheten i beräkningarna med hjälp av ljusdioder och en speciell display.

Den andra typen av instrument skapar ett tvådimensionellt plan med hjälp av laserstrålens höghastighetsrotation. Installation av en rotationsnivå görs med hjälp av en bubbelnivå (den enklaste enheten) eller ett gyroskop (en enhet med hög noggrannhet).

Sådana anordningar används för att utföra arbete i öppet utrymme. De används oftast i kombination med lasermottagare som stämmer med inköpet. Mottagare för rotationsnivåer bibehåller ett avstånd på upp till 650-800 m avstånd från enheten.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Rekommendationer för att välja en nivå

Det är nödvändigt att närma sig valet av ett nivåförfarande från ett område av dess tillämpning. Om du behöver en billig och hög precision enhet avsedd för den allmänna typen av arbete, måste du först vara uppmärksam på optiska instrument. Att välja en sådan enhet kräver inte professionell kunskap och erfarenhet vid konstruktion. Detta beror på att de arbetar enligt en enda princip, det vill säga de skiljer sig lite.

Att välja en digital nivå är tillrådligt om du behöver en mätanordning för att förutsäga sänkningen av markytor och byggandet av stora byggnader. I det här fallet måste du köpa enheten från världsklassa beprövade tillverkare av geodetiska enheter. Dessa inkluderar Trimble, Leica och Sokkia.

För att slutföra inuti små rum är lasernivån av projektionstyp det bästa valet. Enheten väljs med orientering för det kommande arbetet. När du köper måste du vara uppmärksam på dyrare enheter, eftersom det finns många lågkvalitativa lasernivåer på marknaden.

Lägg till en kommentar