Teodolitens struktur och egenskaper

Teodolitstrukturen är en mycket viktig aspekt för byggare. När allt kommer omkring är en teodolit en enhet vars syfte är att ändra vinklarna på jordens yta vertikalt och horisontellt.

Teodolitvarianter

Varianter av teodoliter.

Denna anordning var den första uppfinningen av mänskligheten, som utför en liknande funktion, men sådana prover var något primitiva. Hittills är denna enhet utrustad med en nivå och varianter av den elektroniska formen. De låter dig få de mest exakta resultaten. Den moderna teodolitens bekväma struktur gör att du enkelt och naturligt kan göra en enkät med instrumentets absoluta enkelhet.

För att kunna mäta planet korrekt måste du ha lämplig kunskap och färdigheter. Dessutom är arbetets maximala noggrannhet endast möjlig i allians med datorteknik. Men efter att ha visat flit och tålamod är det ganska lätt att förstå systemet för drift av denna enhet.

Diagram av en typisk teodolit

Diagram av en typisk teodolit.

Det är känt att när man skapar ett projekt för byggandet av en byggnad, utförs geodetiska verk först. Syftet med sådana händelser är noggrannheten i placeringen på objektplanet och de angivna dimensionernas överensstämmelse med den utvecklade planen. När mätvärdena är färdiga, läggs grunden upp, skiljeväggar uppföres och arbetet med ytbehandling av rummet utförs. Theodoliten som en byggnadsanordning är helt enkelt nödvändig för någon form av konstruktion. Sådana anordningar används aktivt i forskningsprocessen inom geodesi, polygonometri. De hjälper till att utföra reparationsarbete på bilar, olika mönster, instrument och maskiner som tillhör högteknologiska versioner.

Optisk-visning enheter är utrustade med läspunkter som hjälper till att exakt beräkna koordinaternas placering. Mekanismen för den elektroniska typen är utrustad med en visning och funktion av tryckning i minnet för de inställda koordinaterna.

Beskrivningen av teodoliten

En teodolit är en U-formad enhet, utrustad med ett stativ och teleskop. Enheten har följande element: En cirkel med horisontell och vertikal vy, ett visningsrör, en nivå av cylindrisk form och lyftben.

Huvuddelarna av de första anordningarna kännetecknades av det faktum att i mitten av cirkeln vid nålens ände hade de en linjär anordning. Det rör sig fritt på ett skarpt föremål, som en kompassskena. Mätaren hade snitt som trådarna drogs till och fungerade som index för indexvärden.

Tekniska egenskaper hos teodoliterna

Tekniska egenskaper hos teodoliterna.

Mitten av mätkretsarna befann sig i hörnens övre del och var klart fastsatt. Vid förflyttning av mätanordningen var den ansluten till vinkeln på rätt position. Därefter var linjalen kopplad till andra sidan av hörnet. Skillnaden mellan den första och den andra rapporten är lika med vinkelvärdet. Den rörliga linjalen kallas "lemmen".

Dagens prover av sådana enheter skiljer sig från strukturella element:

 1. Att ansluta alidade med hörnpunkter kräver användning av ett tittarrör. Den rör sig lätt relativt vinkel- och höjdindikatorerna.
 2. Ledningens ledning förutsätter närvaron av en räkneanordning.
 3. Enheten är utrustad med en pålitlig järnfälg.

Den roterande rörelsen av extremiteten och alidaden är baserad på samordningen av deras arbete med hjälp av spänn- och styrskruvar. Deras rörelse beror på axialsystemet. Det är möjligt att installera en teodolit på marken med hjälp av rekvisita. Förbindelsen mellan mitten av den rörliga linjalen med plumb-linjer som passerar toppen av azimuten av intresse utförs med en trådrörledning.

För de element som skall mätas, överförs sidorna till ytan av lemmen med en rörlig plan struktur av en vertikal form, känd för alla med namnet "collimationsplan". Den består av visningsrörets synsaxlar, eftersom det kretsar kring sig själv. Denna linje passerar genom mitten av trådnätet och i mitten av optiken på enheten.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Huvudelementen i enheten

De viktigaste delarna av teodolit:

Använda theodoliten

Under konstruktion används teodoliten för att styra byggnadens nivå.

 1. Länken är en sfär med en examen från 0 ° till 360 °, vilket gör det möjligt att mäta vinkelzoner och bli en slags aktiv åtgärd.
 2. Alidada är en rörlig del av instrumentet som har ett referenssystem i förhållande till limbus och ett visningsrör. Oftast kallas det roterande elementet alidade.
 3. Visningsröret är fixerat på stativen.
 4. Den axiella enheten hjälper alidade delen och lemmen att rotera längs den vertikala axeln.
 5. Den vertikala sfären mäter vinklar av liknande typ.
 6. Stödmekanismen utrustad med skruvar i antal 3 stycken.
 7. Skruvar för fastspänning och pekning, belägen på den rörliga delen av teodolit.
 8. Stativmekanism, utrustad med en ren krok, ett ytplan för att fästa anordningen och ha en skruv.

Dessutom:

 • limben permutationsskruv;
 • nivå med alidade horisontella cirkel;
 • vertikal cirkel nivå
 • rörfokuseringsskruv;
 • okularmikroskopavläsningsenhet.

Teodoliten rör sig på följande sätt:

 1. Flytta den visuella enheten.
 2. Torsion av alidade och lem. Denna åtgärd är förknippad med fästskruvarna fastspänning och suggestiv natur.

Ländens rörelse kan också vara annorlunda. Sålunda är en sådan rörelse ofta förknippad med verkan av två skruvar och fastgör den aktuella delen med alidade.

De flesta moderna enheter är utrustade med ett teleskop, som kombinerar sidorna av hörnet och alidaden. Dess rörelse är i förhållande till azimut och höjd. Så att enheten är mest tillförlitligt skyddad mot oavsiktlig påverkan placeras den i ett speciellt metallfall. I det är han inte rädd för några mekaniska effekter, såväl som oväntade droppar.

Den axiella enheten gör att du enkelt kan vrida benen och alidaden, skruvarna tar kontroll över själva torsionsmomentet.

För att fixa enheten på marken måste du förbereda ett speciellt stativ. Anslutningen av plumblinjen och mitten av mätcirkeln utförs med en trådplumb.

Det rörliga kollimeringsplanet som härrör från vridning av siktsaxlarna hos tittarröret nära mitten.

I grund och botten är en teodolit en enhet som kräver välkoordinerat och exakt arbete. Speciellt är det krävande för nybörjare. Därför bör du bekanta dig med instruktionerna innan du påbörjar arbetet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Instrumentets installationssekvens

Theodolitstativet

För att korrekt installera teodoliten behövs ett speciellt geodetiskt stativ.

 1. Theodoliten är fixerad på ett stativ, i vissa fall utförs kalibrering.
 2. 2 några mätpunkter bestäms.
 3. En fokuseringsskruv eller diopterring gör att röret kan styras till valda landmärken.
 4. Visningsanordningen flyttar till den aktuella punkten. Den horisontella cirkeln beräknar de önskade indikatorerna.
 5. Genom att lossa fixeringsskruven rör sig röret medurs till en annan punkt, numren kommer ihåg.
 6. Den visuella enheten är översatt genom zeniten. Mätningar utförs på samma sätt. Som ett resultat förvärvas medelvärdet av alla avläsningar.

Användningen av en teodolit innefattar införandet i praktiken av cirkulär mottagning. Denna metod används aktivt när det gäller mätning från en punkt. Du kan göra så här:

 1. Enheten är placerad strax ovanför punkten. Lämnet i detta fall rör sig till nollmärken.
 2. Alidaden roterar och kombinerar nolllägena i mikroskopet med värdena för liknande tryckfigurer på mäthjulet. Då lossas skruven något, alidaden är fixerad och röret riktas mot föremålet.
 3. Låsskruven är fast fastsatt, sedan beräknas de erhållna värdena.
 4. Vidare är det i processen att flytta betraktningselementet riktat mot föremålet som studeras.
 5. Alidada återgår till sin ursprungliga position, och likaså avläses av en annan plan.
 6. Beräknat medelvärde med hänsyn till fel.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Optiska och elektroniska teodoliter

Under senare tid användes sådana anordningar av landmätare. Nu finns det tillräckligt med analoger som fungerar som en bra ersättning för sådana enheter. De är optiska och elektroniska. Automatiska teodoliterna kan själv läsa avläsningar. De är utrustade med en flytande kristallskärm, du kan se all nödvändig information om den. En sådan anordning utmärks av maximal noggrannhet och hög hastighet. Den visade synligheten gör det lättare att förstå dess dimensioner. Elektroniska typer av sådana enheter innehåller inte lagringsenheter.

Bland bristerna hos sådana strukturer är det nödvändigt att fördela elektricitet. I det här fallet blir den optiska enheten en oumbärlig assistent. Det beror inte på nivån på batteriladdning.

När du väljer enheten ska du kontrollera att enheten har en garantiförpliktelse och detaljerade instruktioner. Det är nödvändigt att noggrant studera förvärvet av enheten. Den moderna marknaden har ett stort antal sådana anordningar, var och en har sitt eget värde.

Om du väljer den enhet du vill kan du inte oroa dig för att få felvärden för de studerade objektens koordinater och höjder.

Lägg till en kommentar