Hur man skärper sågen själv utan svårighet

Handsågen är verkligen ett av de mest oumbärliga verktygen i hushållet, men även den bästa sågen kan bli matt med tiden. Att skärpa det själv är inte alls svårt, du behöver inte ha några speciella färdigheter - du behöver bara strikt följa rekommendationerna. För skärpa behöver sådana verktyg:

Skärande handsåg på trä

Skärande handsåg på trä.

 1. Fil (platt och rund).
 2. Tång.
 3. Grindstone.

Om sågen skärps korrekt är det ingen tvekan om att den kommer att fungera ordentligt. Sågar som är utformade för att arbeta på trä, blir dock inte bara trubbiga över tid, men även på försäljning är de ofta trubbiga. Särskilt denna situation är relevant för de verktyg som har stora tänder. Så för dem för vilka sågens effektivitet är en viktig fråga måste du ta hand om skärpning i förväg.

Hur man skärper en såg på ett träd?

Såg tandform för träskärning

Formen på sågens tänder för att klippa trä.

För att skärpa sågen på ett träd måste du lagra en fil med 3 ansikten. Den triangulära filen är nödvändig för att kunna skärpa tänderna. Filen ska vara vinklad i framkanten. Vad gäller storleken på denna vinkel bör den vara 45-60 grader. För att göra det bekvämare rekommenderar vi starkt att skärpa tänderna å ena sidan och fortsätt sedan till liknande åtgärder på andra sidan. Om du gör allt så, tack vare rörelser av samma typ, utförs hela processen med större lätthet.

När en sådan process utförs, måste vissa regler följas:

 1. Det är bäst att göra det ensamt, inte kommunicera med andra människor. En eventuell ljudbakgrund bör uteslutas.
 2. Alla slarviga rörelser bör undvikas, eftersom någon av dem kan bli inte bara orsaken till skador på instrumentet utan också orsaka betydande hälsorisker.
 3. Om slingan skärs till sidan, betyder det att tänderna är ojämna. Detta kan korrigeras om vi ökar avvikelsen hos tänderna från den sida i vilken sågen drar.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur man skärper en cirkelsåg?

Kretskärpa

Cirkelslipning cirkelsågar.

Om vi ​​pratar om en cirkelsåg ska slipningen startas från baksidan. Hela processen är som följer:

 1. Skärpa skivan kan göras direkt i maskinen, eller du kan ta bort skivan från maskinen.
 2. Om skärpa görs med det första alternativet, är det nödvändigt att dra ut kontakten ur uttaget för att förhindra följderna av att starta maskinen, och detta kan alltid hända.
 3. Skivan måste vara kilad, för det är tunna trästänger placerade på båda sidor, de måste pressas ner på tänderna.
 4. Markör markerar tandens sida från vilken man ska börja slipa. Således kommer det inga fel på jobbet.
 5. Ett obligatoriskt villkor för denna process bör vara extrem noggrannhet.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Skärpa motorsågar och hacksågar

Om vi ​​talar om att skärpa en motorsåg, då ska du använda 2 filer: en är rund och den andra är platt.

För att skärpa en hacksåg behöver du göra följande: Du måste ta en fil av lämplig storlek.

Passera dem längs ena sidan av hacksagen, sedan efter varje tand hålla samma antal gånger. Vid behov bör processen upprepas. Att skärpa sågen så att den är välsågad är inte svår. Behöver bara använda kvalitativa material för detta.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Skilsmässa såg tänder

Skilsmässa Tånsågar

Skilsmässa tågsågar.

Om du behöver säkerställa den fria rörligheten för tänder måste du gå vidare till sin skilsmässa. Tänder måste vikas i tur och ordning. Avståndet ska vara detsamma, och ledningarna ska användas. Kablarna bör böjas i mitten av dess höjd. Om ledningarna inte är till hands, då kan du använda en skiftnyckel i denna kvalitet.

 1. Om sågen inte är tillräckligt skild, måste den först spädas ut. Om du använder den här specialkabeln så är det inte svårt. En sådan ledning i den fria ordern kanske inte är, så du kan använda vanligt tång för detta.
 2. Sagen måste vara klämd så att tänderna riktas uppåt, hela processen längs bladet måste vara synlig, så ska alla åtgärder vidtas.
 3. Varje sekund såg tand bör böjas i olika riktningar, och med varje rörelse av tången bör böjas i samma vinkel.
 4. Om layouten redan från början är närvarande i viss utsträckning, är huvudsaken att öka den. Detta gäller speciellt för stora sågar. Om verktyget är av liten storlek (sådana verktyg används oftast för de jobb där ökad noggrannhet behövs), är fabrikslayouten i de flesta fall tillräckligt.

Nu vet du huvudnyanserna när du skär en såg. Lycka till dig!

Lägg till en kommentar