Korrekt metallskärning med en kvarn

Maskinen, eller vinkelslipmaskinen (LBM), är ett verktyg som används för att skära och bearbeta material. Det underlättar arbetet med att klara rummet. Metallskärning med en kvarn är en integrerad del av en sådan anordning. För att klippa ytan bör du använda speciella mekanismer, och det är inte alltid lätt att göra detta. Med detta byggverktyg kan du klippa och rengöra betong, metall, trä.

bulgariska

För högkvalitativt arbete hos slipmaskinen och dess långa service är det nödvändigt att övervaka dess allmänna tillstånd och villkoren för dess bilagor.

Egenskaper hos den bulgariska

Processen med sågytor innefattar flera punkter:

 1. Under arbetet är det nödvändigt att övervaka graden av slitage på skärhjulet. Dessa indikatorer påverkar ingångsdjupet i basen av materialet. Därför kräver denna del periodisk ersättning.
 2. Vid höga rotationshastigheter av cirkeln upphettas dess axel kraftigt. För att förbättra effektiviteten i arbetet, vattna denna period regelbundet. Kylningen av disken återspeglas bäst i prestanda.
 3. Slå inte på enheten med maximal effekt. Så sliter han snabbt ut och misslyckas.
 4. Den rekommenderade hastigheten är den tredje delen av de maximala siffror som tillverkaren bestämmer.

Rekommendationer för att arbeta med verktyget:

Utnämning av slipmaskinen

Maskinen kan klippa och mala olika material: trä, sten, metall.

 • Det är inte tillåtet att slipa metall eller annat material med skärstyckets sidodel;
 • diskkurvning är inte tillåtet;
 • Vid cirkelns rörelse i synfältet bör det inte finnas några föremål, inklusive kroppsdelar;
 • Du får inte göra onödigt djupa nedsänkningar i materialets yta, detta kan leda till deformation av huvuddelen av enheten och ytterligare dela den i små delar.
 • Det rekommenderas inte att prova skärskivan för styrka direkt efter inköp, först bör du kontrollera grindens tomgångshastighet;
 • Förutsättningen är användning av personlig skyddsutrustning.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Särskilda egenskaper hos verktyget

Bulgarien uppträdde först i Ryssland på 40-talet av XX-talet tack vare tyska tillverkare. Dess namn är förknippat med den ytterligare spridningen av denna enhet i Sovjetiden genom export från Bulgarien. En sådan anpassning av en byggnadsorientering, utrustad med cirklar och skivor, hjälper till att skära genom metallkonstruktioner, keramik, tegelstenar.

Bulgariska enheten

Enheten är bulgarsk.

Att välja en modell av en sådan apparat är att det är värt att överväga att hög effekt påverkar dess vikt, vilket gör den tyngre.

Som utbytbara munstycken används:

 • skivor;
 • borstar;
 • sliphjul;
 • skivmunstycken.

Detaljer om den senare typen är gjorda av plast eller gummi. De används för fin slipning. Trådborstar används för att rengöra metall från korrosion och låter dig också ta bort färg från andra ytor. Skärskivor med en tjocklek på 2-3 mm kan vara flint eller korund. Diamantalternativ är lämpliga för slipning av sten eller kakel.

Alla bulgarer är utrustade med skivor vars diameter motsvarar 230 mm, 150 mm, 125 mm, 115 mm. Små cirklar är mycket bekväma att använda. Oavsett skivans storlek måste du använda ett skyddslock i form av ett hölje. När du slår på enheten ska hållas med två händer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Regler för att arbeta med metall

Enheten förankrar slipmaskiner

Enheten förankrar slipmaskiner.

Metallskärning med en kvarn är förknippad med installationen av speciella skivor på enheten. Skyddet av höljet är justerat på ett sådant sätt att ögonen skyddas mot oavsiktlig kontakt med de minsta partiklarna. För att säkerställa högkvalitativ skärning av metallobjekt flyttar verktyget något mot sig själv. Så gnistorna kommer att flyga från människans sida. Skärrörelserna ska utföras vinkelrätt, utan onödigt tryck på kroppen.

Skärmetall kräver särskilt noggrann hantering av detta råmaterial. Här måste du ta hand om din egen säkerhet. Den främsta orsaken till skadan kan vara avgång av fragment vid arbetets gång. Dessa inkluderar partiklar av materialet som skärs, gnistor, fragment av skivtänder. Av denna anledning måste skyddsglasögon användas innan arbetet utförs. Händerna skyddas av handskar. För att undvika att sågen bryts måste du bestämma rörelsemekanismen för skärningsmekanismen innan du slår på enheten.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Rekommendationer från specialister

Slipmunstycken för slipmaskiner

Slipmunstycken för slipmaskiner har varierande grad av grovhet från den största till den minsta.

Det är känt att kvarnen kan skära av metall, inklusive rör. Såg dem bäst från de hängande kanterna. Bearbetning av järnprodukter i mellersta delen leder ofta till avböjning och störning av skivorna. Vid bearbetning med metall riktas de applicerade krafterna till den nedre delen av arbetsskivan, som är ansvarig för skärningseffektiviteten. Varje 20 minuters arbete ska sågen svalna, för det är det nödvändigt att ta raster. Detta gäller särskilt för enheter med låg effekt, vilket överhettas mycket snabbt.

Börja med att skära aluminium, bör det förstås att på grund av viskositeten hos denna metall kan det uppstå vissa svårigheter.

Blad eller täta delar kräver suturbehandling med fotogen.

Under arbetets gång är det dock nödvändigt att se till att ingen tändning uppstår.

Slitstarka skivor ska inte kastas omedelbart, de kan vara användbara för att skära tennelement och lister. Klipp hörn har en särskiljande karaktär: de bör bearbetas i 2 steg, den första en remsa är skuren, och sedan den andra. Det finns inget behov av att trycka onödigt på handtaget på kvarnen, dess långsamma rotation indikerar behovet av att byta ut skivan.

Innan du utför arbete, ta bort alla föremål från enhetens användningsområde: rödhåriga metallelement, om de träffar någon yta, så att de håller fast. Bli av med den senare blir nästan omöjlig.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Säkerhetsregler vid skärning av metall

Kopplingsschakt slipmaskiner

Kopplingsschakt slipmaskiner.

Processen med att skära metalldelar är oupplösligt kopplad till iakttagandet av de grundläggande reglerna som garanterar mästarens personliga säkerhet. Trots många tillverkares ansträngningar för att minimera risken för skada, hör enheten till föremålen för ökad fara. Detta kan vara kvarkomsten av kvarnen från händerna och utseendet på de minsta materialpartiklarna. Under en skada kan verktyget flyga ur händerna och slå hårt. Av denna anledning bör möjliga konsekvenser förutses innan arbetet utförs. Även om man utför små uppgifter i räckvidd är det viktigt att vara mycket försiktig, strikt följa säkerhetsreglerna.

Innan du utför arbetet gör du följande:

 1. Skydda ögon, händer, ansikte och andra viktiga delar av kroppen i rätt tid.
 2. Avlägsna från aggregatets radie alla föremål, främst brännbara material.
 3. Arbetsstycket är ordentligt fixerat i en skruvstycke. Att hålla ett sådant föremål med händerna är förbjudet.
 4. Ny disk borde rullas kvar vid höga varvtal. Du måste placera den så långt som möjligt, så att du kan skydda dig mot oavsiktligt splittrade fragment.
 5. Sätt, justera och stärka skyddskåpan.

I arbetsprocessen:

Orsakar funktionsfel

Orsakerna till störningen av kvarnen.

 1. Koppla från enheten från nätverket när du byter skivor.
 2. För att skydda ditt ansikte från oavsiktlig träffning av skärpartiklar rekommenderas att du bär skyddshandskar och skyddsglasögon.
 3. Vid sågning bör ytan på kvarnen hållas fast i händerna.
 4. Skivbyte bör börja så fort sågen har slutat helt.
 5. För arbete använd speciella vantar. Bomull alternativ är omedelbart uteslutna på grund av deras värdelöshet. Dessutom, när gnistor slår, lyser de snabbt upp. Trådar från sådana handskar kan vikla skivanordningen.
 6. Vid metallskärning är det viktigt att följa den korrekta platsen för kroppens kropp. Det borde inte ligga nära rotationscirkeln.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Slutliga åtgärder

När arbetet är klart är det viktigt att göra följande:

 1. Vänta på att skivan ska sluta helt och sedan placeras enheten på golvet med den roterande delen uppåt. Så du kan förlänga livet för denna produkt, samtidigt som du behåller dess integritet.
 2. Aktivera kvarnen.
 3. Kontrollera om det finns en kortslutning i kretsen och om en brand har inträffat.

Det är känt att höljet är utformat för att skydda mot oavsiktlig uppdelning av en cirkel eller metallpartiklar. Därför rekommenderas det att det inte är så att det verkar som att det stör arbetsplatsen vid sågning av metall. I stället för en roterande cirkel kan inte andra enheter, såsom sågar, skärare installeras.

Alla de ovannämnda tipsen och rekommendationerna gör det möjligt för dig att på ett korrekt sätt interagera med kvarnen i processen att skära metallobjekt, hjälpa till att organisera arbetsflödet och skydda dig så mycket som möjligt från eventuella skador.

Lägg till en kommentar