Hur man använder en skruvmejsel med indikator

Skruvmejsel med indikator - hur man använder det här verktyget? Ibland har hantverkare en liknande fråga.

Skruvmejsel satt med indikator

Skruvmejselanordning med indikator.

Funktionalitet av olika typer av skruvmejslar med indikator

I varje hus finns en uppsättning nödvändiga verktyg, såsom en hammare, naglar, tänger. Tillsammans med dem borde vara en skruvmejsel med indikator. Det är trots allt bara med hjälp att du kan kontrollera spänningen i uttaget, strömmen och placeringen av ledningarna och mikrovågorna utan att skada din hälsa.

Skruvmejselindikatorn är mycket enkel att använda, du behöver inte lära dig ytterligare diagram och instruktioner för att hantera detaljerna i verktyget. Det är lätt att förstå hur indikatorn fungerar, kanske till och med en nybörjare.

Typ av tester skruvmejslar

Typ av tester skruvmejslar.

Genom att trycka på knappen på ena sidan och med den andra änden av indikatorn för att mäta spänningen får vi en glödande glödlampa som indikerar närvaron av strömmen. Så arbeta dessa enheter med glödlampor och LED detektorer. Transistorn, som också ligger i denna typ av instrument, hjälper till att bestämma den öppna kretsen, polariteten hos den aktuella källan och hitta ledningen för ledningarna.

Ett verktyg med LED-indikator innehåller ett batteri, vilket ökar användarens varaktighet. Denna enhet kan inte bara mäta närvaron av strömmen, men också för att kontrollera ledningens och kabelns integritet på ett kontaktfritt sätt. LED hjälper till att bestämma närvaron eller frånvaron av spänning. Instruktioner för honom är inte heller nödvändiga.

Den elektroniska indikatorn blir alltmer populär. Det kan ha en speciell display, såväl som produceras utan den. I stället för en ljus används en elektronisk spänningsindikator i den elektroniska, vilket gör det bekvämare att använda. Ibland är anvisningar kopplade till en sådan enhet.

Universell indikator hjälper till att analysera ledningarna och identifiera kretsens läge. Han är mycket bra på att arbeta med elektriska apparater och fordon. I denna typ av instrument används både en ljud- och ljusdeterminant.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Principen för indikatorskruvmejseln

Principen för indikatorskruvmejseln

Principen för indikatorskruvmejseln.

Det är en bra assistent i reparationsarbetet, hjälper till att ta reda på var ledningen är och sedan ansluta belysningsarmaturerna och strömbrytarna.

Till exempel, för att montera ett vägguttag i en vägg behöver du dessa saker:

 • socket;
 • skruvar;
 • "Glas";
 • skruvmejsel med indikator;
 • gips.

Ett verktyg med en konventionell indikator måste klämmas på ena sidan och endast då göra mätoperationerna. Enheten med LED behöver inte klämmas, den lyser om du kontrollerar faskontakten. Universalskruvmejseln har en lägesbrytare.

Det är möjligt att välja både kontaktanvändning och kontaktlös, med hög eller låg känslighet. Hur indikatorskruvmejseln fungerar beror på dess typ.

Indikatorskruvmejsel används i sådana fall:

 • kontrollera krets med ström;
 • gap sök
 • kretsdiagnostik;
 • kontrollera polaritet och tillstånd av batteriet;
 • tråd integritet kontroll
 • Kontrollera korrekternas anslutning till fasen.

Följ i alla fall de viktiga punkterna i säkerhetsanvisningarna.

Om du kontrollerar kretsen med växelström måste du röra indikatorn på den lediga ledningen. För att diagnostisera en paus bör du köra sidan av indikatorn över ledningen. I alla fall, i närvaro av spänning, uppstår en ljus- eller ljudsignal.

Innan du använder indikatorskruvmejseln, kontrollera den för service.

Det ska inte finnas några sprickor eller andra tecken på brott på fallet. Om indikatorns skruvmejsel körs på batterier, glöm inte att byta dem. Du behöver inte ens instruktioner för detta.

Om du hittar en mindre skada är det bättre att omedelbart kasta bort en sådan enhet. Du kan köpa det för lite pengar, och reparera ett gammalt verktyg kommer att kosta dig mycket mer.

När man kontrollerar arbetet är det inte att skynda sig. Det är bättre att noggrant dubbelkontrollera flera gånger än att få skador från strömmen.

Om du inte är säker på korrekt användning av en eller annan typ av indikator, är det bättre att söka hjälp från en specialist och diskutera med honom hur man använder den här enheten.

Lägg till en kommentar