Hur man gör en egen rörbänk för format rör

Manuell rörbensare är helt enkelt oersättlig vid utförande av verk som antar användning av vatten, panna eller gasrör med en storlek av 2 tum. I fig. 1, ett verktyg kan ses vilket möjliggör böjning i en vinkel på 90 °. Det är lämpligt att göra en manuell rörbensare om du måste böja produkter med liten diameter och arbetet innebär inte att det finns för många rör.

Schema för enheten bender

Figur 1. Diagram av en rörbender.

Olika alternativ för tillverkning av rörböjare

Ett verktyg för att böja ett profilrör med egna händer kan göras genom att ge den lämpliga egenskaper, bland annat produktens möjliga diameter. Om diametern inte är större än 20 mm är det tillåtet att arbeta med en betongplatta där det är nödvändigt att göra hål. De måste sätta metallpinnar. Röret måste hoppas över stiften, böja det i en viss riktning och ge den önskad vinkel.

Om tjockleken på produkten överstiger 20 mm, är det nödvändigt att göra en mer komplex struktur. Detta kommer att kräva en bas för att installera två rullar, den senare måste ha ett cirkulärt tvärsnitt av sidoytan. Den ska ha en radie som är lika med produktdiametern som man ska arbeta med. Då måste du installera röret mellan rullarna och stärka en av dess ändar. Änden, som inte stärks, måste sättas fast på vinschen, efter att den stängts av. Gradvis kommer produkten att hitta önskad vinkel.

Att böja profilröret med egna händer kan tillverkas på ett varmt sätt, vilket är lämpligt att applicera vid behov för att få en jämn böjning.

Ritning hemlagad rörbender

Figur 2. Ritning hemlagad rörbender.

För att göra detta bör kvartsand placeras i hålrummet och skydda ändarna med träpluggar. Sedan är det vid basen nödvändigt att bilda ett visst antal hål genom vilka gasen kommer att flöda. Krit bör noteras tomt, som är tänkt att bli utsatt för värme, då kan du starta processen. När röret har önskad temperatur kan den böjas med hjälp av teknik som använder en betongplatta.

Bent rör med egna händer kan vara genom att använda en speciell mall. Således kan inte bara aluminium, men även stålrör böjas. För att skapa en mall ska du använda träbrädor med en tjocklek som är något större än diametern på rören som ska fungera. Under arbetet får inte röret glida ut ur mönstret, för det måste brädorna ha en viss lutning. Fast mellan arbetsstycket måste fixeras på ytan. Förutom mallen, här måste du installera ett stopp vid ett visst avstånd, vilket håller böjbart rör. I fig. 3 kan du se en enkel modell av instrumentet som böjer profilröret.

Änden på profilrören måste placeras i utrymmet mellan det förstärkta mönstret och stoppet. Vid nästa steg ska röret tas i motsatt ände och efter smidiga rörelser för att böja produkten. För att göra processen enklare är det tillåtet att använda en hävarm, som har installerat en förstärkningsstång i röret, som en alternativ lösning kan du lägga ett rör på produkten med större diameter.

Ordningsanordning manuell rörbender

Figur 3. Diagram över manuell rörbender.

Det rekommenderas att undvika försök att böja röret mitt i mallen. Detta beror på det faktum att denna typ av arbete innebär att stora ansträngningar vidtas, vilket dessutom kan skada produkten.

Böjningen av profilröret kan också utföras med hjälp av en mall av stålhakar som är fasta på plywoodbanan längs den avsedda böjlinjen. Fördelen med den här konstruktionen är möjligheten att justera böjningslinjen med hjälp av krokförflyttningsmetoden.

En enkel rörbender för ett profilrör gör att du inte bara kan arbeta med tunnväggiga och flexibla produkter utan också med de som har tjocka väggar. För detta behöver du använda en handlina. Med den här designen kommer det att vara möjligt att arbeta även med kraftfulla specialprodukter. Med det enda ändringsförslaget som för detta vid tillverkning av trämall behöver inte göra en avfasning, och fastsättning av rör måste göras med flera stopp.

I fig. 4 kan du se bilden av verktyget för böjning av profilrör, som används i olika verkstäder.

Dess tillverkning kan göra själv. Under arbetet med sådana rörbenders kan du stöta på problemet med att välja eller göra de nödvändiga mallarna och rullarna. Detta förklaras av det faktum att böjningskvaliteten bestäms av rörets omkrets.

Om verktyget är konstruerat för att fungera med flexibla rör kan metallrullar och mallar bytas ut av element i massivt trä. Rullar kan förberedas på en svarv.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Verktyg och material

Huvuddetaljer på rörbenen

Figur 4. Grundläggande detaljer för rörbenen.

  • område;
  • kanal bar;
  • träd;
  • kedjemekanism;
  • spännare;
  • axelstyrning;
  • drivelement
  • justerbar skruv;
  • penna
  • bultarna.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Göra installation för böjning

I fig. 2 Du kan se installationen för att böja profilröret, du kan göra det själv med hjälp av en viss uppsättning verktyg och material. Besparingar i självständig produktion av en sådan maskin kommer att vara cirka 30 000 rubel. Innan du börjar arbeta kan du köpa material för tillverkning av installationer som ger stationer för att köpa järnmetaller. Som den enda nackdelen med en sådan installation är inte mycket framträdande utseende. Och effektiviteten kommer att ligga på toppen.

En maskin för böjning av rör med egna händer kommer att bestå av en ram som kan vara gjord av en kanal eller ett hörn. Rör, ett format rör eller ett hörn kan användas som ben. Designen ska ha axlar som är ansvariga för rörböjningsfunktionen, det är att föredra att inte arbeta självständigt vid tillverkningen, har beställt en turner. Bland de viktigaste komponenterna i installationen är en kedjemekanism som överför vridmoment till axlar.

Denna del kan vara ett redskap med en kedja, som ingår i tidsmekanismen för bilmärket VAZ-2106. Spännaren, förresten, kan också lånas från bilen. Styrningen för den justerbara axeln kan erhållas genom svetsning av två 20 mm hörn. Drivelementet, som ingår i styrningen, driver den justerbara axeln, det är tillåtet att göra det med ett profilrör med ett tvärsnitt som är lika med 40x20 mm.

Installationen för att böja röret med egna händer fungerar inte utan handtag, hon kommer att ansvara för att mekanismen träder i kraft. Denna komponent kan tillverkas av vilken lämplig metall som helst.

Fixering av huvudaxlarna kan åstadkommas med hjälp av bultar, för vilka det i början är nödvändigt att utrusta hålen i kanalfältet.

Kravet på att böja rör kan uppstå inte bara under arbetet med att lägga kommunikation, men också vid konstruktion av strukturer, som är baserade på formade rör. Bland sådana strukturer kan man särskilja visorer och växthus, mantlade med polykarbonat. Ofta är rören grunden till ramen för en utomhusluftbur för husdjur.

Profilbenderen kan tillverkas självständigt genom att välja lämplig modell.

Lägg till en kommentar