De viktigaste stadierna för att ställa in svetsmaskinen

Att arbeta med en svetsmaskin i storskalig produktion med industriell utrustning innebär specialister som kan och kan ställa upp det. En halvautomatisk svetsmaskin kan användas hemma och arbetar även med mycket stora mängder material. Att sätta upp en svetsmaskin är en av komponenterna för framgång och kvaliteten på ditt framtida arbete med det. Därför är det väldigt viktigt att veta sina huvudfaser, regler och rekommendationer för att uppnå optimala resultat.

Schema för svetsomriktare halvautomatisk

Figur 1. Schema för halvautomatisk inverterare för svetsomvandlare.

Automatisk svetsning halvautomatisk: Funktioner och funktioner i verktyget

Det anses mer populärt än automatisk svetsning, på grund av den större densiteten av svetsströmmen. Till skillnad från manuell mekaniserad svetsning, när man arbetar med en halvautomatisk maskin, får man elektrodmatningen till svetsområdet och svejsaren måste också göra andra operationer manuellt. Elektroden är en speciell tråd.

De huvudsakliga lägena för svetsning halvautomatisk

De huvudsakliga lägena för svetsning halvautomatisk.

Strömkällan är användningen av en konstant omvänd ström (för detta måste du tillämpa en minus på produkten). Huvuddelen av den semiautomatiska enheten är: trådmatare, strömkälla och brännare (se figur 1). Att det anses vara instrumentets huvudsakliga funktionella kropp. Tack vare sitt arbete, levereras skyddsgas, fluss, svetstråd till svetszonen. Givande mekanismer händer flera typer:

 • trycka;
 • ritning;
 • trycka eller trycka eller universellt.

Produktion av olika serier av halvautomatiska svetsmaskiner har upprättats, med vilken du kan utföra många arbeten (till exempel bågsvetsning av aluminium, stål, andra metaller, reparationer av bilar etc.).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Typer av halvautomatiska

De klassificeras enligt olika egenskaper: beroende på rörelsens karaktär, vilken typ av skydd av svetsen, och vilken typ av tråd.

Utformningen på inverterarens frontpanel

Diagram över omriktarens frontpanel.

 1. På grund av rörelsens karaktär utmärks en halvautomatisk stationär klass (den används i storskalig eller massproduktion), såväl som bärbar och mobil utrustning.
 2. Enligt vad är typ av skydd för svetsen, klassificeras tre typer av verktyg. Sömmen kan skyddas av skyddande gaser, fluss-kärnad tråd, eller vara under ett flusslager.
 3. Den svetsande semiautomatiska anordningen kan ha olika typer av en tråd. Det anses vara universellt om det finns en anslutning med två ledningar - aluminium och stål. De andra två underarterna av verktyg använder antingen solid ståltråd eller fast aluminiumtråd.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Fördelar och svagheter i halvautomatiska

Precis som någon annan utrustning har detta verktyg sina styrkor och svagheter. Fördelarna och fördelarna inkluderar följande egenskaper hos svetsmaskinen:

Svetsmaskinens arbete

Arbetssvetsning halvautomatisk.

 1. Med det kan du arbeta med tunnplåt, svetsdelar och delar vars tjocklek är upp till 0,5 mm;
 2. Den har ett lågt tröskelvärde för korrosion, rost och andra föroreningar eller skadliga processer för basmetallen.
 3. En viktig roll spelas av dess tillräckliga kostnad, vilket är mycket lägre än andra typer av svetsning;
 4. Med en sådan anordning kan du arbeta med metaller som har en yttre beläggning. Det gör också lödning av galvaniserade delar, utan att skada zinkbeläggningen.
Semiautomatisk enhet brännare enhet

Enhetsbrännaren halvautomatisk.

Men det finns också nackdelar. Det viktigaste är att metallen kommer att spraya om du inte använder skyddsgas. Den andra signifikanta nackdelen med den semiautomatiska anordningen är den stora strålningen av sin öppna båge.

Trots detta används denna typ av svetsning ofta i både olika branscher, i vårdcentraler eller för läxor. Ofta används halvautomatiska maskiner om du behöver laga svart och rostfritt stål, aluminium. Som skyddsgas används blandningar av koldioxid, helium, argon i stor utsträckning eller de tas i ren form.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur man ställer in en halvautomatisk svetsmaskin

Innan du börjar arbeta måste du konfigurera enheten.

För att göra detta måste du veta de grundläggande stegen för att konfigurera en halvautomatisk enhet och ett antal parametrar och egenskaper för att kunna göra allt korrekt.

Alla nödvändiga uppgifter kommer att baseras på vilken halvautomatisk maskin du har valt och köpt. När allt kommer omkring måste du bestämma vad de viktigaste förutsättningarna för dess verksamhet antas. Här är de ungefärliga parametrar som du definitivt bör överväga:

Nuvarande styrka tabell

Strömbordsströmmen.

 • hur intensiv är den semiautomatiska apparaten (professionellt arbete eller hemmabruk)
 • vad är den förväntade lastkapaciteten hos elnätet;
 • vad du vill svetsa (icke-järnmetaller, rostfritt eller kolstål, aluminium, etc.);
 • vad du föreslår kraven på svetsningskvaliteten (svetsstrukturernas ansvarsgrad)
 • vad är den antagna tjockleken hos metallerna som svetsas;
 • Vilken karaktär måste ha svetsade leder (beroende på svetsarnas längd, deras rumsliga position, dimensioner av strukturer etc.).
Tillbaka till innehållsförteckningen

Grundläggande konfigurationssteg

Effekten av svetsning på sömmens form

Inverkan av svetsning på sömmens form.

Välj först styrkan hos svetsströmmen, med hänsyn till tjockleken på den metall som du ska laga mat. Var noga med att noggrant studera manualen eller bruksanvisningen för den halvautomatiska maskinen, eftersom de innehåller tabeller där du hittar korrektheten mellan dessa två värden. Tänk på att med en låg svetsström kommer enheten att laga sig illa. I vissa modeller kan du hitta spänningsindikatorer istället för aktuella indikatorer. Det finns inga speciella skillnader mellan dem, eftersom du kommer att göra valet av justering på samma sätt: exponera desto starkare spänningen, ju mer tjockleken på den metall som svetsas antas.

Vidare, efter instruktionerna på bordet och (i vilket fall som helst inte i ögat), justera önskad trådmatningshastighet. Den kan justeras med utbytbara växlar, som är anslutna till maskinen. Det finns modeller med speciella växellådor.

Klassificering av halvautomatisk

Klassificering av halvautomatisk.

Nu kan du fortsätta att ställa in ström och spänning. Detta görs med hjälp av justeringsanordningar. Strömkällor kan vara olika: en svetstransformator eller en DC-maskin. Var noga med att kontrollera dina inställningar på försöksprodukter (erfaren ytbehandling), vid behov, justera svetsläget till det mest optimala. Beviset att allt fungerade rätt för dig är smält flux (i önskad mängd), normal bildning av en rull, stabil svetsad båge. Då kan du försöka arbeta med grundmaterialet.

När det gäller tråden är dess konfiguration ganska enkel. Dess tillförsel via en speciell slang till eller från munstycket regleras av växelns läge (spak), som du hittar på hårdvarukassen. När du flyttar strömbrytaren till "Framåt" -läget, säkerställer du att tråden strömmar i hållarens riktning till svetspunkten. Om hävarmen är inställd på "Back" kommer ledningen att matas till spolens sida. Välj bara och konfigurera det läge du vill ha.

För att komma igång, sätt spaken till "Framåt" -läget. När tratten är fylld med flöde, montera hållaren så att munstyckets spets ligger i svetszonen. Nu är det nödvändigt att öppna flussrattens ventil och tryck på "Start" -knappen samtidigt som man gör en liten rörelse (slående) med hållaren vid svetspunkten. Som ett resultat av dina handlingar bör bågen tändas och själva svetsprocessen bör börja.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Viktiga nyanser när du installerar en semiautomatisk enhet och arbetar med den

Tio svetsregler

Tio svetsregler.

Svetsläget du väljer beror på många faktorer och komponenter. Du måste ta hänsyn till dem.

Kom ihåg att om du använder gas i ditt arbete, innan du börjar svetsa direkt, måste du öppna ventilen på cylindern och ställa in det tryck du behöver på växellådan. Innan du börjar arbeta, se till att cylindern inte är skadad och är i gott skick. Beräkna flödet av avskärmningsgas optimalt, eftersom det kommer att bilda en skyddande miljö i bågezonen. Kom ihåg att du måste välja en gas som matchar typen och tjockleken på det material du arbetar med. Det är nödvändigt att fixa en cylinder på det mest tillförlitliga sättet.

Det är värt att veta att parametervärdet för elektrodmatningshastigheten kommer att bero på den specifika indikatorn på tjockleken på metallen som du arbetar med, kompositionen och diametern hos själva elektroden. Om matningshastigheten är inställd på mycket snabb, kanske elektroden inte har tid att smälta, så att du inte kommer att få en söm. Försök sedan minska parametrarna lite, men överdriv inte det. Med mycket låg hastighet kommer du att få för snabb förbränning av elektroden, vilket inte kommer att ha tid att smälta metallen. Sömmen kan antingen misslyckas, eller det kommer att vara mycket dålig kvalitet. Först efter många försök och fel med varje betongindikator av metalltjocklek utvecklar du själv ditt eget bord, som är relevant för din halvautomatiska maskin och de uppgifter du ställer in för det.

Överbelasta inte maskinen för att inte äventyra din hälsa eller minska dess resurser. Observera att svetsning inte kan ske kontinuerligt. Regelbundna raster är obligatoriska. Kom ihåg om den nödvändiga ventilationen av rummet där svetsarbetet pågår. Detta hjälper dig att minska mängden skadliga aerosoler som släpps under svetsning.

Glöm inte det nödvändiga underhållet av utrustningen. Detta kommer att öka varaktigheten av hans arbete. Svetsa särskilt i kläder som är konstruerad för detta ändamål. En mycket viktig punkt är att allt ska vara torrt på dig så att det inte finns risk för elektriska stötar. Särskilda skyddsglasögon med ljusfilter hjälper dig att rädda din syn. Titta på filtermarkeringarna: de måste motsvara det aktuella intervallet som du använder vid svetsning.

Kom ihåg de grundläggande säkerhetsreglerna när du arbetar med en svetsmaskin och var noga med att följa dem. Läs noggrant bruksanvisningen och egenskaperna hos verktyget för att vara medveten om alla dess funktioner.

Lägg till en kommentar