Hur man använder svetsmaskinen

Varje person kan möta behovet av att svetsa delar, men inte alla vet hur man använder en svetsmaskin. Den kan användas hemma i landet eller i garaget. Men inte varje person kommer att kunna använda den kvalitativt från första gången. För att veta hur man använder den kan du läsa instruktionerna och manualerna.

Rörsvetsning

Svetsning är en process baserad på anslutning av delar genom uppvärmning.

Det finns speciella kurser för träning, som lär dig hur du använder enheten. Innan du börjar arbeta med svetsarbeten behöver du veta ett antal regler för att använda den här enheten och säkerhetsåtgärder när du arbetar med den. För en början är det värt att veta vilka typer av enheter som är och bekanta sig med deras arbetsprincip med de möjliga typerna av svetsning som kan göras med hjälp av denna eller den här utrustningen.

Typer av svetsmaskiner

Svetsning är processen att lödda två eller flera delar. Detta sker genom att värma de delar mellan vilka ett interatomiskt bindemedel är etablerat, binda dem ihop och göra dem integrerade. Det finns olika typer av arbete med enheten och var och en har sin egen princip för tillämpning. Svetsmaskiner är av olika slag:

Typer av svetsmaskiner

Typer av svetsmaskiner.

 • transformator,
 • halvautomatiska;
 • generatorn;
 • inverterartyp.

Transformator är nästan den enda typen av de flesta svetsmaskiner som kan fungera med både likström och växelström. De minskar nätspänningen till önskad nivå för att börja svetsa. Naturligtvis är sannolikheten för en icke konstant elektrisk ljusbåg hög vid användning av växelström hög och på grund av detta kan sömmarna inte vara av mycket god kvalitet. Fördelarna med denna typ av apparat är användarvänlighet, tillförlitlighet och låg kostnad. Men det är också värt att veta att det är ganska stort och tungt, vilket är relaterat till bristerna.

Automatiska svetsautomatiska enheter fick sitt namn på grund av att de har möjlighet att automatiskt mata elektrodledningen till elbågen. Sådana anordningar används om precision och subtilitet av svetssömmar är nödvändiga. Vid användning av dessa enheter används två typer av skyddad gas:

 • aktiv;
 • inert.
Svetsgaser

Gaser som används för svetsning.

Gas från gascylindern matas genom ledningar till brännaren, och sedan till arcens zon. Vissa modeller av halvautomatiska är universella. De kan svetsa metall med både gas och tråd.

Generatoraggregat är integrerad svetsutrustning. De kombinerar svetsmaskinen och generatorn själv, som drivs med dieselbränsle eller bensin. I avsaknad av strömförsörjning är det en oumbärlig svetsmaskin.

Inverter svetsmaskiner är de modernaste för närvarande. De är mobila, multifunktionella och lätta att använda. Apparaten omvandlar omväxlande växelström till likström. De är inte bara skyddade mot strömavbrott och är utrustade med ett kylsystem som förhindrar överhettning, men har också mycket låg energiförbrukning. Omriktarens svetsmaskiner gör det möjligt att göra smala och snygga sömmar på grund av deras förmåga att reglera vissa egenskaper hos elbågen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

De vanligaste typerna av svetsar

Om det är klart med svetsmaskiner är det nu värt att ta reda på vilka typer av svetsning. Eftersom svetsarbetet beror inte bara på maskinen, men också på typen av svetsning. Det finns tre huvudtyper:

Klassificering av huvudtyperna för svetsning

Klassificering av huvudtyperna för svetsning.

 • manuell bågsvetsning;
 • gasskärmad svetsning;
 • halvautomatisk svetsning.

Manuell bågsvetsning är en förbrukningselektrodsvetsningsprocess. En smältelektrod är en tråd, som under smältningsprocessen förseglar de svetsade delarna. Ofta är järnmetaller svetsade med bågsvetsning.

Gasskärmad svetsning är också manuell. Svetsning utförs vid en konstant ström, men det finns fall då det också används vid växelström, till exempel när ett material som aluminium kokas. Denna typ av svetsning kännetecknas av att det ger högkvalitativa svetsar som kräver noggrannhet.

I halvautomatisk svetsning spelas elektrodens roll genom tråd, vilken matas automatiskt till den plats där svetsning sker. Det används vanligtvis vid svetsning av icke-järnmetaller, tunna stålplåt och industriell produktion. Denna typ av svetsning är perfekt för en stor svetsning.

Dessutom finns det andra typer av svetsning. De används främst inom industriell produktion. Till exempel vid resistanssvetsning pressas material tätt mot varandra och de upphettas till smältstillstånd, i vilket de deformeras och komprimeras. Och i plasmasvetsning är värmekällan plasmastrålen. Användningen sparar tid. Det kräver ingen extra bearbetning av delar och tillåter svetsning av material. Under punktsvetsning klämms delar mellan elektrodens två ledningar och bildar svetsade punkter när strömmen appliceras.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Svetsberedning

Innan du använder svetsmaskinen är det viktigt att läsa bruksanvisningen och bekanta dig med säkerhetsbestämmelserna.

Welder Protective Equipment

Skyddsutrustning för svetsaren.

När allt kommer omkring, om du under arbetet gör något misstag, kan du allvarligt skada din hälsa. Därför bör man studera reglerna så ansvarsfullt som möjligt.

Först och främst är det viktigt att hämta arbetskläder. Utan det kan du inte ens börja utföra svetsarbeten. Du behöver:

 • svetsmask;
 • handskar;
 • svetsjacka;
 • arbetsskor.

Det är förbjudet att bära lätta, avslappnade kläder. Det finns en hög sannolikhet att få brännskador från smält metall och bestrålning från en elektrisk båge.

Därefter måste du förbereda en plats där svetsarbetet ska utföras. Ytan på vilken materialet kommer att vara efter svetsning ska vara så platt som möjligt. All brännbar blandning måste avlägsnas från lokalerna. Prying eyes bör inte vara, för att du inte kan titta på svetsning med blotta ögat. Rummet måste vara väl ventilerat så att svetsmaskinen inte överhettas. Alla släckmedel måste vara lättillgängliga.

Det är viktigt att välja rätt och högkvalitativa elektroder. Absolut varje typ av elektroder har sin egen uppgift i arbetet. Därför är det nödvändigt att välja de elektroder som är mest lämpade för material och typ av svetsning som ska utföras. Elektroden måste ha samma tjocklek som materialet som ska svetsas. De måste vara torra och intakta innan de fungerar.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur man använder svetsmaskinen

Svetssäkerhet

Säkerhet vid svetsning.

Innan du börjar svetsa bör du träna på en metallbit. Den uppvärmda elektrodtråden måste gå ett par gånger på ytan av materialet. Vid kontakt av metall med en elektrod visas vanligtvis gnistor.

För arbetsmaterialet måste du förstärka en av ledningarna. Den andra ledningen, som bringas till elhållaren, som i sin tur håller elektroden, behöver du ta med till metallen. Lätt slår på materialet med en elektrod och dra tillbaka den, så ser du att en svetsbåg har bildats. Det har en sådan effekt på elektroden att den börjar smälta. Genom masken kan du se detaljerna innan bågen bildas, då är den mörkare för att skydda ögonen. Under smältningen svetsar elektroden av materialet, fyller de existerande urtagen, som bildades när en eklektisk båge applicerades. Elektroden ska vara från metallen på ett avstånd av 3 till 6 mm. Med avseende på svetsmaterialet måste det hållas vinkelrätt. Det är inte nödvändigt att flytta elektroden snabbt, det måste hållas på plats i ca 2 sekunder. Så materialet blir bättre svetsat.

Glöm inte att bränningen av bågen huvudsakligen är beroende av tillräcklig strömstyrka. Om den är liten, börjar bågen att blekna. När strömmen är stor kommer brännan att brinna och spruta i olika riktningar.

Efter svetsning måste du låta metallen svalna en stund. Det ska inte vara rött och varmt. För snabb kylning kan metallen doppas i vatten, men detta kan äventyra svetsens integritet. Det är värt att använda en borste för att rengöra den nyligen svetsade sömmen av skräp. Med en liten erfarenhet av svetsmaskinen kan sömmarna vara ojämna och porösa. Om så önskas kan du upprepa arbetet.

Svetsmaskinen utgör ingen fara om du följer alla försiktighetsåtgärder och läser noga reglerna för användning av enheten.

Lägg till en kommentar