Hur man lägger en pålitlig svetssöm

Idag finns det en mängd olika sätt att ansluta metall. Men för att förstå hur man sätter svetssömmen korrekt, är det nödvändigt att studera principerna och metoderna för svetsning mer detaljerat. De tekniska egenskaperna hos metoderna är indelade i två typer:

 • separerbara;
 • odelade.
Egenskaper hos svetsade (endelade) anslutningar

Egenskaper hos svetsade (endelade) anslutningar.

Att demontera inkluderar de anslutningar för vilka det är möjligt att koppla bort delar utan att störa anslutningselementen. Till exempel en bult och en mutter. Men anslutningen till ett stycke anses vara den mest hållbara, eftersom delarna inte är åtskilda utan störning av anslutningsdelarna. Denna typ innefattar svetsning och nitar dockningstyper. Om du behöver skaffa högkvalitativ och tillförlitlig anslutning är det bästa alternativet en svetsfog.

Ofta förvärvar hantverkare för svetselement svetsanordningar utan några färdigheter och erfarenheter i arbetet. Och efter misslyckanden börjar de undra hur man sätter svetssömmen korrekt.

Principer för svetsprocessen

Typer av svetsning

Olika typer av svetsning.

Svetsning är processen att ansluta enskilda metallelement där elektrisk svetsning används. Anslutningselementen smälter under påverkan av en elektrisk båge och en elektrod, som är en metallstav med en speciell beläggning. c och svetsstyrkan är till stor del beroende av olika faktorer:

 • svetsanordning;
 • nuvarande regulator;
 • på storleken av den använda elektroden;
 • från klassificeringen och kompetensen hos svetsaren.

I hushålls- och industriområdena används flera typer av svetsning, som i sin tur är indelade i grupper:

 • gaspress;
 • kontakta;
 • vals;
 • elektro;
 • termiter;
 • friktion.
Kontakta punktsvetsningsteknik

Tekniken för resistanspunktsvetsning.

Applicera gaspresssvetsning, använd en öppen flamma av acetyl-syre. Fördelen med denna metod är hög prestanda. Denna metod används i stor utsträckning inom gas- och oljeindustrin. Det är vanligt när man lägger rörledningar, och används också i maskinteknik.

Om det finns en liten spänning i nätverket, används ofta svetsning, men det bör finnas ett högt värde av elektrisk ström. Med denna metod är svetsplats och stötsvetsning tillåten. Följaktligen fungerar sömmen lättare.

För att behärska svetstekniken måste du köpa en svetsanordning. Det kan hyras, och om det är nödvändigt för långtidsarbete, blir det klokt att köpa det. Dagens specialaffärer kan erbjuda ett antal svetsaggregat, bland annat finns enheter utrustade med en nuvarande regulator.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Svetslagningssekvens

För att lära sig att sätta svetsen korrekt är det viktigt att ta hänsyn till det faktum att elektroder ska väljas med hänsyn till tjockleken hos metallen som svetsas och strömmen ska exponeras längs elektroderna.

Beräkningsmetoden är inte svår, till exempel:

 • Vid användning av svetstransformatorer med 1 mm elektrodtvärsnitt ska strömmen motsvara 30-40 A;
 • En svetsomriktare med en elektrodstorlek på 3 mm kräver en ström av 80 A, och med en ström på 100 A är det möjligt att utföra metallskärning.
Svetssömteknik

Svetsteknik.

När det gäller rummet, spelar det ingen roll, men när man gör svetsarbeten, för att säkerställa brandsäkerhet, måste du lagra på en hink med vatten. Innan du börjar svetsa måste du förbereda alla verktyg så att de finns till hands. De delar som ska svetsas ska rengöras vid lederna med en metallborste. Till sömmen var jämn och snygging, det är rekommenderat att förinställa den svetsade rännan med hjälp av klämmor eller skruvar.

För att få en uppfattning om hur man arbetar korrekt med elektriskt svetsning, är det lämpligt att öva övning av svetsning av rullar på ett plan, och det bästa alternativet är att använda elektroder med ett tvärsnitt på 3 mm, eftersom de är de vanligaste.

Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att det är bäst att använda de nyinköpta elektroderna för arbete, eftersom långkvalificerade kan absorbera fukt vilket komplicerar svetsprocessen.

Följande åtgärder:

 1. Det är nödvändigt att fästa massan med ett klämma på arbetselementet;
 2. Elektroden sätts in i hållaren.
 3. Bågen tänds och ett av två sätt används: Strike kraftigt, som en match, eller tryck på den del som ska svetsas.
 4. Därefter utförs svetsning genom att leda elektroden över ytan (vinkeln måste hållas vid 75 °), medan oscillerande fraktioner måste framställas, vilket enligt arbetsprincipen liknar böjningen av bågen av den smälta metallmassan under kratern.
 5. Sammanfattningsvis visar det sig en jämn, jämn sömnad.

Gör en jämn kvalitet sömmen är inte svårt. Det är viktigt att ha åtminstone lite kunskap om fysik, nödvändig kvalitetsutrustning och lite skicklighet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Rekommendationer och nyanser när du arbetar

För att korrekt sätta svetssömmen och producera högkvalitativ elektrisk svetsning är det viktigt att välja rätt lutningsvinkel för elektroden. Som redan noterat är vinkeln i de flesta fall 75 ° och för att uppnå ljusbågen måste man slå på metallen, och så snart en blixt blinkar, lossnar elektroden snabbt från ytan.

För att ljusbågen ska kunna brinna stabilt är det viktigt att justera den injicerade strömmen exakt och korrekt. Om strömmen är otillräcklig kan bågen genast gå ut och elektroden sticker ut, med en ökning tvärtom kommer metallbesprutning i olika riktningar att uppstå och en eld kommer att börja.

Vid svetsning har elektroden förmåga att smälta, den blir mindre i storlek, vilket kräver en periodisk framsteg till att elementen svetsas, men med hänsyn till bevarandet av en stabil båge. Om detta förbises, kommer bågen också att gå ut.

Under svetsprocessen bildas en svetsbassäng, det ser ut som en blandning av en flytande metall och en smält kärna av en belagd elektrod. Vid kontinuerlig smältning, när elektroden flyttas under upprätthållande av gapet är foggen hållbar, av hög kvalitet, och dess tekniska och mekaniska egenskaper blir mycket högre.

Sömmen kommer att ha ett snyggt och estetiskt utseende.

Naturligtvis är svetsprocessen en svår uppgift. Omedelbart behärska kompetensen och färdigheterna är nästan omöjliga. För att behärska alla nyanser och tricks av svetsning behöver du mycket tid, tålamod och styrka. Men efter mastering av yrkeskunskaper och erfarenhet, genom att använda olika svetsmetoder, kommer det att vara möjligt att utföra inte bara lederna utan också individuella produkter.

Lägg till en kommentar