Hur man svetsar metall korrekt

Kanske idag finns det inte en enda person som inte skulle behöva hantera svetsning. De går tätt in i vårt vardag. Men praktiskt taget har ingen kompetens och erfarenhet av arbete som svetsare. Frågan låter naturligtvis som: hur man svetsar metall med egna händer? För att lösa ett sådant problem är det först och främst att köpa en svetsmaskin, det kommer att hjälpa till att lösa en mängd olika hushållssysslor.

Enhetssvetsmaskin

Enheten hos svetsmaskinen.

Svetsöversikt

För att förstå hur man svetsar metall korrekt måste du först lära känna några teoretiska principer. Varför anses svetsning vara en pålitlig anslutning, som detta uttalande innehåller? Svetsstyrkan är mycket högre än någon gemensam del. När metalldelar upphettas av en elektrisk båge, uppstår plastdeformation av legeringen. Elektrodpartiklar börjar tränga in i metallen i de svetsade delarna, vilket resulterar i bildandet av särskilt starka intermolekylära bindningar. Så det visar sig olöslig anslutning.

Submerged bågsvetsning

Submerged bågsvetsning.

Alla svetsar är den högsta styrkan i sambandet med metalldelar. Den senaste tekniken gör det möjligt idag att utföra svetsarbete med laserstrålning. Du kan svetsa metall med ultraljud, med en gasflamma. I de flesta fall blir energikällan en elektrisk båge som skapas av en svetsenhet eller en växelriktareenhet.

För hushållens behov kan du använda en svetsanordning, vars maximala ström uppnår 160 A. Svetsmaskinens funktion är baserad på principen att få en svetsbåge mellan elektroden och delens yta. I detta avseende kommer högkvalitativ svetsning endast att erhållas om de grundläggande reglerna för utseendet på en elektrisk båge observeras.

För arbetet behöver du ansluta transformatortråden med arbetsstycket. En annan ledning som är ansluten till elektrodhållaren, genom elektroden, berör ytan där svetsningen kommer att äga rum. När metallen är rörd av elektroden är bågen upphetsad. Under bågens verkan börjar metallen att smälta. Smältan fyller alla håligheter som bildas genom smältning av metallytan.

Förbrukningselektrodesvetsning

Svetsning med förbrukningselektrod.

För sådant arbete är det viktigaste det korrekta valet av elektroden. För att göra detta är det mycket viktigt att veta vilka kemiska element som består av den metall som ska svetsas. Elektroder är gjorda av:

 • gjutjärn;
 • stål;
 • mässing;
 • koppar.

Dessutom kan det vara bimetalliskt. Vid val av en elektrod är det nödvändigt att bekanta sig med dess märkning. Den visar alla dess huvudparametrar. Den viktigaste och viktigaste regeln som måste följas strikt, bör elektrodens diameter vara lika med metallets tjocklek.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Elektrodtyper

Elektroderposition under svetsning

Elektroderposition under svetsning.

För bågsvetsning används förbrukningselektroder. Genom dem till sömmen förses med elektrisk ström. För halvautomatisk svetsning är huvudkomponenten ibland kärnad tråd. Den matas automatiskt till svetsområdet. Nybörjare bör börja lära av elektroder som har en fast stång belagd med en speciell förening. Det hjälper dig att få erfarenhet och färdigheter snabbare för att få en exakt, jämn, jämn svetsfog.

Det bästa till att börja med är elektroder med en diameter av 3 mm. För att utföra operationer med elektroder med stor diameter är det nödvändigt att ha utrustning med högre effekt. För att laga tunna delar, applicera elektroder med en diameter på mindre än 2 mm. För arbete bör du alltid bara använda färska elektroder, gamla och fuktiga kan kastas bort.

För att få en stabil och normal båge måste du ställa in lämplig strömstyrka. Om strömmen är liten börjar stavning inträffa, och ljusbågen kommer att gå ut. Med en stor ström kommer metallen att brinna, den kommer att spruta i olika riktningar.

Verktyg som du behöver för svetsprocessen:

 • svetsanordning;
 • inverter;
 • elektroder;
 • skyddande mask;
 • handskar;
 • svetsarka;
 • hammare.
Friktionssvetsningsprocessdiagram

Friktionssvetsningsprocessdiagram.

Utan användning av en skyddande mask är det omöjligt att utföra svetsning. Det skyddar svetsarens ögon från den kraftfulla ultravioletta strålningen som uppstår under bågen. Att titta noga på en elektrisk båge utan mask eller glas är strängt förbjudet. Konsekvenserna kan vara störst: hornhinnan brinner och förlust av syn. Om du fortfarande var tvungen att titta på en ljus blixt bör du lägga en kall kompress på ögonen på en riven potatis.

För att skydda händerna, använd speciella handskar som är gjorda av ett särskilt tjockt tyg. Mästare kallar dem "poddergushi". Sådana handskar kommer inte att tillåta stänk av smält metall att komma på händerna. Särskilda kläder bärs på kroppen, "mantel", tillverkad av tjockt eldbeständigt tyg.

Om du har på sig svetskläder, tar du upp elektroden kan du utföra svetsarbeten. En elektrod sätts in i hållaren. Från praktiska erfarenheter är det känt att det är lättast att börja arbeta med en 3 mm tjock elektrod med en ström av 120 A. För att ställa in strömmen är varje svetsmaskin utrustad med en speciell regulator. Strömmen beror på elektrodens diameter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Funktionerna i svetsprocessen

Kallsvetsprocessdiagram

Diagram över processen med kallsvetsning.

När det är nödvändigt att svetsa två delar används olika typer av svetsfogar. Stötfogar är till exempel indelade i 32 arter. Men fyra är de mest grundläggande:

 • butt joint
 • vinkel;
 • T-stången;
 • överlappning.

När metallets tjocklek överstiger 3 mm, är det nödvändigt att bearbeta delarnas kanter före svetsning. Detta gör att du kan få en söm som löper smidigt genom hela tjockleken på delen. Med sådan bearbetning av ändarna kan du laga en del i flera lager med ett litet tvärsnitt. Som en följd av detta minskar spänningen, förbättras svetsfogens struktur.

Kantbehandling kan ske i vinkel. Dess värde kan vara mycket annorlunda. Det beror helt på tjockleken på metallen som svetsas, typen av anslutning och svetsens styrka. Denna skärning kan göras i garaget med hjälp av Emery. För skärning av delar med stora dimensioner kan du använda en gasskärare. Ibland är det inte möjligt att klippa, då för bättre svetsning av metallen, ökar de specifikt svetsströmmen.

För att antända en gnista är det nödvändigt att driva en elektrod längs sömmen. Om en gnista uppstår måste elektroden höjas några millimeter över ytan - en elektrisk båge kommer att visas. Så att den inte försvinner, är det nödvändigt att hålla elektroden på samma avstånd. Om metallen redan är uppvärmd, tänd sedan ljusbågen mycket lättare. Denna process är inte omedelbart. Det tar lite tid och skicklighet. När elektroden håller fast vid metallen, för att kunna riva av, är det nödvändigt att luta elektroden något, och detta bör ske mycket snabbt för att förhindra att svetsmaskinen blir mycket het. Om du bara försöker dra elektroden upp kommer den att komma ut ur hållaren.

För att laga delar måste du sakta flytta elektroden längs hela svetsen så att metall smälter underifrån och uppåt. För att sömmen ska se vacker och hållbar måste du ha ett litet mellanrum mellan delarna. Elektrons rörelse under svetsning är i form av en zigzag. Vid denna tidpunkt kommer metallen att falla i gapet och kommer inte att sträcka sig utöver ytan. Det ser jätte, vackert och tillförlitligt ut.

Ställ inte in för mycket ström. Således är det möjligt att bränna metall genom. Styrkans ström måste vara sådan att ingen elektrodstickning uppstår. Efter svetsning försvinner drossen från sömmen. Sömmen är utsatt och det är möjligt att kontrollera dess styrka.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ytterligare poäng

Schemat för svetsning av tunn metall

Schemat för svetsning av tunn metall.

Svetsning kan utföras med en mängd olika verktyg. Masters och proffs använder inverterenheten. Det är helt klart att många försöker lära sig att arbeta med en sådan enhet, vilka grundläggande regler bör följas.

Detaljer om en stor tjocklek att laga mat är enkel nog, men mycket svårare när det blir nödvändigt att svetsa en mycket tunn metall. För detta är det nödvändigt att ha elektroder med liten diameter och små svetsströmmar. Det här är exakt det slags arbete som en svetsomriktare kan göra. Det är bara nödvändigt att välja rätt elektrodtjocklek.

Använd oftast 4 mm elektroder. För att få en stark och högkvalitativ svetsning kan du inte låta metallen brinna. Den mest korrekta sömmen, som är enklast att göra, är en horisontell söm. För att få det behöver du göra en söm i form av en figur åtta.

Den resulterande slaggen, efter svetsarbetet, måste avlägsnas. Detta arbete utförs först efter bildandet av hela sömmen. Huvuduppgiften, när arbetet utförs med hjälp av en omformare, är att ansluta de två ändarna av metallen, som måste smältas.

Efter att ha fått den första sömmen, använd en omformare, måste du noggrant kontrollera frånvaron av hålrum. Varje tomrum är svetsad av svetstråd.

För att ta bort den tidigare svetsningen, använd en rad olika verktyg. Praktiskt taget passar alla. Den vanligaste kvarnen. På samma sätt som andra svetsmaskiner kräver omriktaren att svetsen ska uppfylla säkerhetsbestämmelserna.

För omformaren är mycket viktigt det korrekta valet av elektroder.

Detta påverkar kraftigt enhetens kvalitet. Koldelektroder passar bäst för svetsning av låglegerade stål. För legerade stål används legerade elektroder för ytbeläggning - höglegerat.

Arbetstypen påverkar också valet av elektroder. Vid svetsning hemma eller i landet används ofta elektroder som MR-3. För att utföra komplexa operationer är OUNI idealisk.

Lägg till en kommentar