Så här ansluts svetsmaskinen

Mer nyligen frågades frågan om hur man kopplar en svetsmaskin endast av professionella svetsare. Idag bekymrar detta ämne en stor armé av amatörhantverkare. Moderna tillverkare har väsentligt utökat begreppet "hushållsapparater och verktyg". Nu i denna lista faller in i olika syften med maskiner och tillbehör. Bland den här sorten finns också en svetsmaskin.

Schema för enhetssvetsmaskinen

Schema för svetsmaskinens anordning.

Att ansluta svetsmaskinen kan vara ett problem för dem som köpt ett sådant verktyg för första gången eller frågade en granne. Det är nödvändigt att ansluta korrekt, så att det under driften inte skadar elkablarna, uttagen och själva apparaten.. Utrustningspasset innehåller som regel inte sådana rekommendationer.

Typer av svetsmaskin

Det är nödvändigt att bestämma typen av "svetsare" innan man går vidare till arbetet. Det finns två typer av apparater: inverter och transformator. Inverter svetsmaskin - lätt och kompakt - utrustad med en mängd olika skydd och justeringar. Det finns olika modeller, som skiljer sig i ström och uteffekt, utformad för riktiga "proffs" och "dummies". Låg vikt (upp till 5-6 kg) och blygsamma dimensioner gör det möjligt att använda sådana enheter som bärbara. De kan helt enkelt hänga på axeln och arbeta under de svåraste förhållandena. Apparaten lagar sig säkert med elektroder upp till 4-5 mm i diameter, och det är ganska acceptabelt.

Klassificering av svetsmaskiner

Klassificering av svetsmaskiner.

Den enda nackdelen är underhållbarhet. I händelse av en uppdelning utan kunskap i modern elektronik, kommer det inte att vara möjligt att reparera det själv. En viktig rådgivning för nybörjare från proffs är att "inverteraren" inte kan sättas på marken. Det är nödvändigt att placera en trä- eller plastplatta under apparaten.

Grunden för transformatorsvetsmaskiner är det traditionella systemet: en nätverkstransformator med kopparlindningar. Härifrån fasta dimensioner, anständig vikt och motsvarande pris. De otvivelaktiga fördelarna med sådana anordningar innefattar förmågan att arbeta med metall med nästan vilken tjocklek som helst och lätt att reparera.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utgångs- och kabeldragningskrav

Svetsning är en allvarlig sak. Försiktighet måste vidtas för att inte lämna sig själva och deras grannar utan ljus, inte skada andra elektriska apparater och förhindra antändning.

Innan du börjar arbeta måste du se till att elnätet tillåter anslutning av den valda svetsmaskinen. Det är nödvändigt att kontrollera statusen för trafikstockningar och maskiner för att säkerställa att det inte finns några "fel". I bostäder av gamla byggnader kan elektriska ledningar och uttag fungera vid strömmar upp till 10 A. I passet för en elektrisk apparat anges dess effekt och nominell (drift) ström. När strömmen är påslagen sker en ströminställning (startström), som kan överstiga märkningen 3 gånger.

Tabell med obligatoriska specifikationer för svetsmaskinen

Tabell med obligatoriska specifikationer för svetsmaskinen.

Enheten med smidig start, vilket eliminerar liknande kast, levereras med inverterarenheten. Den kan anslutas till nätverket, utformat för 16 A. I transformatormodeller kan utgångsströmmarna nå 40 A. Ett typiskt hushållsuttag kommer inte att behålla detta - det kan fånga eld. Det är bättre att ansluta till elpanelen med ett industriuttag.

Om driftens strömstyrka överstiger det elektriska nätets tillåtna kapacitet, kommer spänningen att "släcka" från 220 V till 140-150 V. Det kan leda till att apparaterna sönderdelas och att de sätts fast i svetselektroden. Det blir omöjligt att arbeta.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur man använder förlängningssladdar

Längden på strömkabeln i den vanliga "svetsaren" överstiger inte 2 m. Därför används förlängningssladdar ofta i arbetet. Deras val bör också behandlas noggrant. Det är känt att genom koppartrådsnivån på 1 kvadrat. mm, kan du "hoppa över" en ström av högst 10 A (för aluminium - 8 A).

Att känna till start- och driftsparametrarna för svetsmaskinen är det möjligt att beräkna vilken sektion som ska ha en förlängningssladd. Det är bättre att ta med en liten marginal för att säkerställa en bekväm arbetsmiljö. Köp inte i förlängningssladden billigare. Under ett tjockt lager isolering upptäcks oftast tunna kablar. Det är mer rimligt att gå till en specialiserad butik och välj den tråd som passar för tvärsnittsområdet på egen hand, och du bör också se efter lämpligt uttag. Det är önskvärt att det är gjord av värmehärdande plast, en som inte smälter vid upphettning.

Det är viktigt att komma ihåg att förlängningssladden måste användas fullt ut under drift. Så det är bättre kylt och skapar inte ytterligare induktiv belastning.

Försiktighet måste också vidtas för att säkerställa säkerheten. Elektriska ledningar får inte skada isoleringen, ligga på vått golv och röra arbetsmekanismerna. Det är nödvändigt att använda jordning.

Det är ofta fall då det är nödvändigt att förlänga ledningarna vid utgången. Det rekommenderas inte att göra mellanprodukter. Höga utgångsströmmar kan leda till stora elektriska förluster på sådana platser. Styrd av enhetens maximala driftsparametrar bör du köpa solid multicore koppartråd av önskad längd. Tvärsnittet är bättre att välja, med regeln: för varje 8 A aktuell - 1 kvadrat. mm trådarea.

Om elnätet är "svagt" och det är nödvändigt att laga mat kan du försöka ansluta en bensingenerator för att driva svetsmaskinen. Det bör noteras att dess utspänning beror på belastningens storlek. Du kan beräkna den minsta effekt som en generator måste ha för att säkerställa normal drift. För svetsning med den vanligaste 3 mm elektroden kan den önskade strömmen nå 120 A vid 40 V spänning. När generatorns effektivitet är 80%, bör dess effekt inte vara lägre än 6 kW.

För att vara rättvis bör det noteras att det finns enheter som kombinerar en elektrisk generator och en svetsmaskin. Men priset är högt för en hantverkare.

Det finns många typer och modeller av svetsutrustning. I landet, i garaget och hemma kan du använda någon.

Det enda oumbärliga villkoret - anslutningssystemet bör ge en bekväm och säker arbetsmiljö.

Lägg till en kommentar