Vad du behöver veta om svetsning

Frågan om hur man lagar mat är av intresse för många, för inte på något sätt kan denna process kallas väldigt enkel. Även om du förstår grundligt detta problem blir det klart att reglerna för hur man lagar mat är inte så komplicerade. Det viktigaste här är ett ansvarsfullt arbetssätt och studien av en tillräcklig mängd material om detta ämne. Det är nödvändigt att förstå skillnaden mellan invertersvetsning och konventionell svetsning.

Schemat för svetsning av tunna metallplåtar

Schemat för svetsning av tunna metallplåtar.

Svetsning av svetsmaskinen är alltid förknippad med vissa svårigheter, som alla andra aktiviteter. Till exempel får nybörjare i den här verksamheten initialt en ojämn yta, eftersom färdigheten att laga mat med en svetsmaskin förvärvas över tiden.

Vad är en svetsomvandlare?

Svetsomriktare Funktionalitet

Funktionen hos svetsomvandlaren.

Med tanke på hur man svetsar metall bör man först förstå vad en svetsomriktare är, med hjälp av vilken svetsning faktiskt utförs. Denna enhet är inte så komplicerad och inkluderar:

 • maskinhanteringskomplex;
 • en enhet som omvandlar frekvenser;
 • en högfrekvenstransformator;
 • kraftlikriktare;
 • nätverksfilter;
 • nätverkslikriktare.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Plussar svetsomriktare

Typer av svetsade leder

Typer av svetsade leder.

Som praktiken visar den här typen av metallsvetsmaskin mycket bekväm att ha på axeln, eftersom den har ganska små dimensioner. Dessutom är svetsningen av metall med hjälp av en sådan enhet förenklad på grund av införandet av likström, vilket säkerställer en jämn och stark bindning av metallen, medan en perfekt platt yta bildas. Och naturligtvis är denna nya metallsvetsmaskin utmärkt för att spara energi. Sådana mekanismer för metallsvetsning produceras trots allt i Europa, och de uppfyller därför de strängaste normerna för hur mycket el som förbrukas.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Inverter svetsutrustning

Det bör noteras och det faktum att en sådan anordning för svetsning av metall endast ska användas med lämplig utrustning, det vill säga

 • speciella innehavare;
 • ansiktsmasker som är fasta på huvudet och lämnar händerna fritt;
 • elektroder för svetsning av metall.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Valet av apparat för svetsning

Metallsvetsning

Metallsvetsning.

Ovanstående utrustning bör endast köpas från tidtestagna företag som har mycket positiv feedback från nöjda kunder. Trots allt är livet och hälsan hos en person som arbetar med svetsning beroende av dessa saker.

I det fallet, om en person redan har vissa färdigheter i arbetet med svetsning, kommer han snabbt att lära sig att laga metall så effektivt som möjligt.

Om det inte finns någon sådan kunskap kanske det inte är okej att kontakta speciella utbildningsinstitutioner som utbildar specialister av just en sådan plan och ta kurser skapade för dessa ändamål, vilket hjälper dig att behärska de viktigaste aspekterna som krävs för att svetsa metall på kortast möjliga tid.

Schema för svetsomriktare halvautomatisk

Schema för inverterande halvautomatisk enhet.

För att effektivt bryta metallen måste du först göra ett noggrant urval av apparaten som uppfyller alla standarder som behövs för denna process. Det bör noteras att på den moderna marknaden finns det många olika varianter av inverterare, vilka skiljer sig från varandra i både kostnad och egenskaper. Det är därför det är så svårt att bestämma valet av en sådan enhet för svetsning av metall.

Den bör bara känna till de viktigaste funktionerna vid valet av sådana enheter. Först och främst måste du titta på utbudet av strömkontroll för svetsmetall. Om vi ​​talar om svetsning av metall i de så kallade hemförhållandena, kan denna parameter vara från 160 till 200 A.

Det är nödvändigt att uppmärksamma en sådan nyckelfunktion i apparaten för svetsning av metall som den tid det var påslagen. Som regel anges den som en procentandel och innebär driftstiden för omformaren för metallsvetsning. Till exempel, om det finns en egenskap i 40%, kommer enheten att fungera lika 40%, medan inaktiv - 60%. Det händer också att användarens driftstid överskrids.

Metallaffisch Utbildningsaffisch

Utbildningsaffisch för svetsning av metallkonstruktioner.

Många är väldigt rädda för detta och ständigt övervakar arbetstiden med svetsmaskinen, men i verkligheten är allt inte så hemskt. Om allt är tillåtet, om den totala tillåtna procentsatsen av arbetet överskrids, stängs enheten helt enkelt av sig själv. Så du kan se när enheten behöver vila. Det finns dock också en snag. Så, om svetsning fungerar på en aktuell nivå under maximalt, så kommer denna faktor inte att ske, du måste fortfarande övervaka den totala driftstiden. Om vi ​​talar om svetsmetall hemma, används en ganska liten ström här, så svetsning bör ges lite tid att vila, om det är mer exakt, så ska du vänta tills svetsningen svalnar. Endast i det här fallet kan du fortsätta arbeta.

Var noga med att uppmärksamma sådana indikatorer som den ström som förbrukas av enheten och den totala spänningen i sin tomgång. Så den första parametern bör bestämmas av värdena från 16 till 25 A och den andra - från 50 till 90 A.

Givetvis är det vettigt att uppmärksamma sådana aspekter som skydd av enheten mot fukt och damm, såväl som angiven livslängd och de villkor där driften är tillåten. Det är nödvändigt att ta hand om enhetens garantiservice, vilket är omöjligt utan att skriva ut garantikortet. Endast i det här fallet kan vi säga att enheten inte köps förgäves.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Elektrodeval för omformare

Testresultaten från smältelektroden

Testresultaten från smältelektroden.

Att svara på hur man lagar mat korrekt med en invertersvetsmaskin, man kan inte bara nämna valet av elektroder för svetsning. I synnerhet bör det bestämmas av kvaliteten och typen av metall som man ska arbeta med. Till exempel, om du måste hantera låglegerade metaller, är det vettigt att bo på kolelektroder. Om metallen är legerad, finns det inget sätt att göra utan samma legerade element, och om någon annan speciell, då utan höglegerade element.

Naturligtvis påverkar den typ av arbete som utförs på valet av sådana elektroder. Så, om metallsvetsning utförs utan någon form av kritisk överbelastning, så kan du tillämpa motsvarande element, som kommer att vara radikalt annorlunda än de som används i icke-standardförhållanden. Och självklart spelar också diameteren och märket för de erforderliga elementen en viktig roll i alla dessa verk.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur man lagar mat genom svetsning?

Innan du börjar laga grundmetallen borde du definitivt prova verktyget på något onödigt element och samtidigt återkalla några av grunderna för denna typ av process.

Sätt att ansluta en svetsomriktare

Sätt att ansluta en svetsomriktare.

Det är absolut nödvändigt att veta att elektroden är gjuten i en hållare speciellt skapad för detta ändamål, och klämmorna själva är fastsatta på delarna. Efter allt detta etableras en ström som är lämplig i frekvens för det valda fallet och i själva verket börjar svetsprocessen själv. Man måste komma ihåg att under svetsning lämnas ett visst gap mellan själva metallen och elektroden, som inte överskrider 3-5 mm. När processen är klar och sömmen har svalnat måste du slå den med en hammare för att ta bort alla onödiga element. Och först efter det finns det möjlighet att förklara att arbetet är klart.

Efter det att den allmänna kunskapsbasen om svetsmetallprocessen är helt behärskad, är det meningsfullt att grundligt lära känna följande typer av sömmar:

 • horisontell;
 • vertikal;
 • tak.

Om alla nödvändiga färdigheter för att arbeta med svets- och svetsmaskiner redan finns, men jag vill verkligen fördjupa min kunskap inom detta område och arbeta så effektivt som möjligt med en svetsomvandlare så kan du helt enkelt vända dig till en speciell träningslitteratur eller gå igenom några förberedande kurser om detta ämne.

Denna typ av verksamhet innebär en kontinuerlig utveckling och ökad kunskap. Som ni vet finns det ingen gräns för perfektion. Dessutom är det möjligt och till och med nödvändigt för inte bara en professionell, men också en vanlig person att bemästra metallsvetsning professionellt. I själva verket kan denna färdighet i livet vara användbar mer än en eller två gånger, särskilt med tanke på det aktuella livets variabilitet. Och varje gång du bara ringer till specialister för att svetsa några små element, ser du, det är ganska irrationellt, om bara för att mästarna tar ganska mycket pengar för sina tjänster. Och det är ingen mening att betala för något som kan göras på egen hand.

Lägg till en kommentar