Svetsning

Hur man snabbt lär sig att laga mat genom svetsning

Hur man snabbt lär sig att laga mat genom svetsning

Apparater för elbågsvetsning idag är tillgängliga för nästan alla. Många förvärvar en mängd olika produktprover för att underlätta tillverkning och montering av olika metallkonstruktioner av metall. Vissa har de nödvändiga färdigheterna att göra …

Läs mer »

Enheten och driftsprincipen för svetsomriktaren

Enheten och driftsprincipen för svetsomriktaren

För ett framgångsrikt förvärv av inverterprodukter måste du känna till svetsomvandlarenheten och dess driftsprinciper, så att det i händelse av en nedbrytning kan repareras, för idag är enheter för svetsning av växelriktare i hög efterfrågan och …

Läs mer »

Hur man väljer en svetsmaskin korrekt

Hur man väljer en svetsmaskin korrekt

Valet av svetsutrustning är en viktig process. För att förvärva den utrustning som verkligen behövs måste du förstå principerna för dess funktion, de typer och syften som varje typ av enhet är avsedd för. Dessa aspekter diskuteras i detalj nedan. …

Läs mer »

Hur kan du lära dig att laga mat genom svetsning

Hur kan du lära dig att laga mat genom svetsning

Svetsning är den starkaste anslutningen av delar, så att de inte kan separeras från varandra efteråt. I vardagen har denna metod funnits mycket bred tillämpning. När man lär sig att svetsa bör svetsströmmen från transformatorn ökas med 15 till 20%. …

Läs mer »

Lödning av metaller

Lödning av metaller

Svetsning klassificeras som hög temperatur lödning (smältpunkten är 880-950 ° C). Den används i fall då det behövs en starkare anslutning än vid användning av mjuka solvaror. Fördelarna med denna typ av lödning är också resistansen mot höga …

Läs mer »

Så här rengör du lödspetsen

Så här rengör du lödspetsen

Det finns ett stort antal syntetiska medel eller folkmetoder för att rengöra lödspetsen. Rengöringseffektiviteten beror på vilken sting som används för lödning av olika ytor. Ska också skilja mellan konventionella sot och kemiska oxider. Den senare …

Läs mer »

Hur man gör ett flöde för lödning gör det själv

Hur man gör ett flöde för lödning gör det själv

Flux är en lågsmältande legering av metaller, genom vilken två material är lödda. Flux för lödning med egna händer kan göras om du känner till specifika föreningar av olika material genom värmebehandling. Flux är konstruerad för lödning av metaller. …

Läs mer »

Hur man läser hur man lagar elektroden

Hur man läser hur man lagar elektroden

Svetsning är processen att sammanfoga två metallytor på den intermolekylära nivån. För svetsning av metallbehov (omformare), elektrisk ström, elektroder och skyddsutrustning. Det är nödvändigt att svara på frågorna: hur man lagar mat med elektroder, …

Läs mer »

Hur man gör en transformator hemma med egna händer

Hur man gör en transformator hemma med egna händer

För att omvandla spänningen från låg till hög, och vice versa, används steg-down eller step-down transformatorer. De är elektriska maskiner med hög effektivitet och används inom många områden av teknik. De viktigaste delarna av transformatorns …

Läs mer »