Mätning

Hur man gör en laser nivå med sina egna händer

Hur man gör en laser nivå med sina egna händer

Laser med händerna för att göra en kick. För tillverkningen behöver man inte köpa dyra material, och tillverkningsprocessen är ganska snabb och enkel. Slutresultatet är en liten hemlagad laserpass med ett litet fel. Den industriella lasernivån är …

Läs mer »

Hur man använder lasernivån korrekt

Hur man använder lasernivån korrekt

Vid utförande av reparations- eller byggnadsarbete är det förut eller senare nödvändigt att mäta planens planhet. Med tanke på det faktum att i många byggnader inte ens väggar existerar existerar, kan allt efterbehandling och byggnadsarbete bli …

Läs mer »

Tillåten mikrometerfel

Tillåten mikrometerfel

Denna mätanordning är konstruerad för noggrann mätning, så du behöver veta noggrannheten hos mikrometeren. Den uppfanns av forskaren Laurent Palmer i XIX-talet, kallades först den cirkulära vernierkalven. Amerikanerna blev intresserade av att se …

Läs mer »

Enheten av en modern teodolit

Enheten av en modern teodolit

Theodolite - En apparat utformad för att arbeta med både vertikala och horisontella system (vinklar). Det används också för att uppnå distansvärdena och beräkna referensvärdena. Om enheten är utrustad med cirklar (horisontal / vertikal) refererar …

Läs mer »

Hur man använder en teodolit

Hur man använder en teodolit

Varje byggare ska ha en teodolit på plats. Hur man använder en teodolit eller hur? Först och främst bör du veta att det är utformat för att mäta konturlinjer och vertikaler. Den används ofta i samband med avvägningsinstrument. Teodoliter och nivåer …

Läs mer »

Hur man arbetar med en lasernivå

Hur man arbetar med en lasernivå

Vid utförande av olika byggnadsarbeten är det mycket viktigt att uppnå tydliga horisontella eller vertikala linjer. Fram till den tiden använde mästarna en inte så bekväm vattennivå för arbetet. Nu ersattes han av ett laserinstrument. Det ger mer …

Läs mer »

Hur man väljer nivån på laser självnivellering

Hur man väljer nivån på laser självnivellering

För att utföra kvalitetsarbete krävs inte bara högkvalificerade specialister, utan också lämplig utrustning. Detsamma gäller konstruktion. För att bygga strukturer hade en platt botten, vid de inledande stadierna, och speciellt vid läggandet av …

Läs mer »

Använda planbyggaren

Använda planbyggaren

Vem som står inför reparation eller konstruktion vet de hur viktiga noggrannheten i positioneringen av strukturella element i förhållande till varandra och vektorn av gravitationens vektor. Tillräckligt noggranna, men ofta inte särskilt praktiska …

Läs mer »

Hur man kontrollerar lasernivån för noggrannhet

Hur man kontrollerar lasernivån för noggrannhet

Vid utförande av byggnadsarbeten behövs ofta en konstruktionsnivå, men de som använder den kanske inte är medvetna om att regelbunden kontroll av enhetens noggrannhet krävs. För att kontrollera noggrannheten måste du veta hur du gör det korrekt, …

Läs mer »

Hur man väljer en laseravståndsmätare

Hur man väljer en laseravståndsmätare

Om du planerar att köpa en laseravståndsmätare, hur man väljer det här verktyget? Denna fråga intresserar många människor som arbetar med bygg- och reparationsarbeten. Hur väljer man enheten korrekt, för att inte överbetala pengar för onödiga …

Läs mer »